Vi har tidigare tagit upp att en av de märkligare grejorna med ”cykelöverfarter” är att man som cyklist egentligen inte har en chans att se om korsningen man är på väg till är just en cykelöverfart, eller om det är en vanlig cykelpassage.

Cykeloverfart-Ostersund2-1024x760 Cykelöverfart i Östersund Foto: Johan Oscarsson.

Skylten som visar skillnaden, B8, är nämligen vänd mot korsande fordonstrafik.

Kommer man cyklande gäller det därför att skylten är sned för att man ska ha en chans att veta vad som gäller (och då finns i gengäld risken att korsande biltrafik inte ser skylten).

Men juridiskt är skillnaden stor. Vid en cykelöverfart har korsande trafik väjningsplikt. Vid en cykelpassage har passerande cyklister väjningsplikt (även om också korsande trafik kan ha väjningspliktsliknande skyldigheter).

Screen-Shot-17-11-13-at-12.28-PM
Skånska Dagbladet

Att det här är viktigt visar en ny tingsrättsdom i Skåne. Vi läser i Skånska Dagbladet:

En 31-årig bilist frias från anklagelserna om vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada sedan han i början av juni i fjol kört på två cyklister i korsningen Östergatan-Gasverksgatan i Eslöv. Lunds tingsrätt säger i domen att en skylt saknades och att väjningsplikt därför inte gällde – och anser att cyklisterna själva kan ha brustit i uppmärksamhet och cyklat för snabbt.

Dessutom fattar tingsrätten ett beslut som faktiskt går på tvärs med Transportstyrelsens tolkning av reglerna, nämligen att även om korsande fordonstrafik har utmärkt väjningsplikt, med ”hajtänder” i vägbanan, så gäller den inte mot korsande cyklister:

Lunds tingsrätt finner att det på den aktuella platsen förvisso finns både ”sockerbitar” som markerar cykelvägen samt triangelformade väjningsmarkeringar i höger körfält där 31-åringen körde.

Men:
Däremot saknas en ”Herr Cyklarman-skylt” – och tingsrätten slår av den anledningen fast att korsningen inte är någon cykelöverfart utan endast en cykelpassage där väjningsplikt inte råder.

Transportstyrelsen har ju tidigare sagt att:

Korrekt den bifogade bilden visare en cykelpassage och vägmärke för väjningsplikt samt ”hajtänderna” är innan cykelpassagen och då har fordon/fordonsförare ( bilister, mopedister, cyklister m.m. )  väjningsplikt mot cyklister och moped klass II som korsar denna cykelpassage.

EDIT: Några har påpekat att det verkar ha saknats väjningspliktsskylt i det aktuella fallet – det fanns alltså ”bara” hajtandsrad. Vilket gör det ytterligare lite svårare att begripa.

Och vi konstaterar återigen att det som cyklist inte går att veta vad som gäller i trafiken. När polismyndigheter, kommuner, domstolar och Transportstyrelse alla gör sina egna tolkningar, får cyklister ta konsekvensen. I form av skador och i värsta fall med sina liv.

Och vi konstaterar återigen att det är dags att skriva om Trafikförordningen.

Tipstack till Erik G.