Här hojar du och är lönsam.

Patrik Kronqvist på Expressen skrev härförleden att ”Cykellobbyn bör prata pengar istället för miljö”. Nu har en forskare givit oss facit för hur mycket mer det kostar att åka bil istället för cykel – både för dig och samhället. Färre kånkenryggsäckar och fler slipsar. Det var ledarskribenten Patrik Kronqvists snabbanalys över hur cyklisterna skulle få mer gehör. Prata mindre miljö och mer pengar – inte bara för individen utan för samhället i stort. Så här skrev han bland annat:

Men trots att cyklisterna har argumenten på sin sida drar de oftast det kortaste strået i kampen om infrastrukturmedlen. Ett heltäckande regionalt cykelnät i Stockholm beräknas lågt räknat ge 13 kronor tillbaka per satsad krona. Men i stället för att snabbt bygga nätet för beräknade två miljarder kronor satsade alliansregeringen samma summa enbart på utredningen av ännu en motorvägstunnel i Stockholm.

[![Dags att dra på slipsen. FoDags att dra på slipsen. Foto: Matt Biddulph/Flickr CC BY 2.0se/content/images/2015/04/tillsammans_slips.jpg)Dags att dra på slipsen och spara stålar. Foto: Matt Biddulph/Flickr CC BY 2.0

Att ge tillbaka 13 spänn för en satsad krona låter som något som jag (eller valfritt investment-proffs) skulle kunna ta till mig, men hey, det är bara beräkningar, kanske?Dock: Hans ledare har legat och gnagt lite i bakhuvudet på mig och i dagarna damp en ny studie gjord av forskaren Stefan Gössling vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap i Lund tillsammans med Andy S. Choi från University of Queensland i Australien. De har gjort en så kallad kostnad-nytta-analys av Köpenhamn. De skriver:

– Om samhällets och så kallade privata kostnader (som ligger på individen) räknas samman blir bilens påverkan per kilometer 0,50 Euro och cykelns påverkan 0,08 Euro. Det blir alltså sex gånger dyrare om du väljer bilen istället för cykeln som transportmedel, skriver Stefan Gössling

De mätpunkter man tittat på är bland annat luftföroreningar, klimatförändringar, resväg, buller, vägslitage, hälsa och trängsel.

Än mer intressant är att se bara till bara till samhällsvinsterna:

Stefan Gösslings och hans kollegas studie visar också att om man endast tittar på samhällets kostnader/nytta så kostar en kilometer med bil 0,15 Euro, medan samhället tjänar 0,16 Euro på varje kilometer som cyklas.

(min fetning).

Så. Enligt studien är kostnaderna för en person i bil är alltså i runda slängar cirka 1,5 kronor, medan man VINNER något mer ifall samma personen istället cyklar.

Tror det är dags för gänget i slips att göra något av det här snart. Är ni på bollen, Nya Svensk Cykling?