Det här är ju en spaning nästan värd något slags pris. Vi skrev ju tidigare att cykelbanor inte kan märkas upp som huvudled, det vill säga att korsande trafik har väjningsplikt i alla korsningar, samtidigt som fordon på själva leden inte har det.

Det är också ett svar vi fått från Transportstyrelsen som starkt ifrågasatte hela idén.

Ur svaret från Transportstyrelsen

Men det stämmer inte. I alla fall inte om Trafikverket inte ljuger.

För djupt i Trafikverkets VGU hittar Anders Norén följande:

Trafikverkets VGU 2020:31
Om cykelbanor ingår i huvudled bör utmärkningen göras så att det framgår att gatan/vägen i sin helhet inklusive cykelbanor är huvudled. Detsamma gäller utmärkning och markering av väjningsplikt för korsande trafik. Utmärkning och markering av väjningsplikt bör upprepas före nästa bana om den inte ligger intill den första banan.
Trafikverkets VGU 2020:29
I korsningar med huvudled som omfattar både körbana och cykelbana ska märke omväjningsplikt sättas upp före den bana som trafikanten i korsande gata/väg korsar först.

Här står det uttryckligen att huvudleder med cykelbanor också ska omfatta cykelbanan och att väjningsplikten ska skyltas så att den gäller även mot cykelbanan.

Vilket i praktiken betyder att en cykelbana absolut, enligt Trafikverket, kan skyltas som en huvudled, det vill säga att samma trafikregler gäller som för motortrafik.

Nu ska sägas att texten ju andas att det gäller cykelbanor som ligger vid huvudleder. Frågan är om det betyder att man skulle kunna så att säga stryka vägen och bara ha cykelbanan.

Frågan är vem man ska fråga om det bara.

Och är det någon som sett en cykelbana som skyltas "rätt" enligt Trafikverket?

Tipstack till Anders Norén.

Toppbild: Huvudledsmärke Foto: Per egevad/FlickrCC-BY 2.0