St John Ambulance - Cycle Response Units

I helgen som gick testade Östergötlands läns landsting och Falck ambulans två cykelambulanser. Nu undersöker även Göteborgs och Stockholms landsting möjligheten att börja med cykelambulanser.

I helgen som gick testade Östergötlands läns landsting och Falck ambulans två cykelambulanser. Nu undersöker även Göteborgs och Stockholms landsting möjligheten att börja med cykelambulanser.

St John Ambulance - Cycle Response Units
St John Ambulance – Cycle Response Units. Foto: Danny McL, Flickr.