Minns ni det här klippet från i vintras?

I princip varje dag under vintern fortsatte flera bilister att köra trots att deras trafikljus slagit om till rött och trots att både cyklister och fotgängare fått grönt. Så var det ända tills i maj. Det var jävligt tröttsamt att hela tiden behöva köra slalom mellan inkompetenta bilförare.

Men sedan början av maj har det inte hänt en enda gång – jag har kollat. När jag insåg det, att det där övergångsstället faktiskt funkade som det var tänkt och att det inte användes som tillfällig parkeringsplats för köande bilister, förstod jag att jag för första gången upplevt fenomenet ”Critical Mass”. I verkligheten och inte i en organiserad demonstration.

Det börjar hända i Stockholm, även om det ännu bara sker under sommarmånaderna! Det här är vad jag kan minnas första sommaren sedan jag började pendlingscykla som effekten är tydlig: många cyklister gör att bilisterna plötsligt delar med sig av gatan.

Critical mass är alltså teorin om att när cyklister uppnår en viss mängd så går de inte längre att ignorera utan bilisterna tvingas anpassa sig vare sig de vill det eller inte. ”Critical mass” i sin tur leder till fenomenet ”safety in numbers”, alltså att cyklingen blir säkrare.

Det är ju en jäkla skillnad när det kommer två hojjar och när det kommer tjugo.

Critical Mass september

Not so critical mass mars

Det visar kraften i att vara många. På sommaren svämmar cykelfälten över och då funkar det inte som bilist att bre ut sig och ta all plats. Det var en otroligt hoppfull känsla när jag insåg det. Ju fler vi blir, desto mer respekt får vi och desto säkrare blir det för oss. Jag hoppas så många av er som  möjligt fortsätter cykla så sent som möjligt i höst så att vi kan fortsätta ta vår plats i trafiken och så att bilisterna lär sig att dela på vägen!

Critical mass upptryckt mot trottoaren

Här skulle vi vilja passa på att göra en efterlysning. Snart är sommaren slut – har ni fotat liknande cykelmassor? Dela gärna med er av era bilder på vår Facebooksida, eller genom mail, så lägger vi upp som inspiration.

Jag fick förresten en del ”frågor” från främst bilister om den där videon. Och jag vill varna för att resten av blogginlägget bara är intressant för dem som är extremt intresserade av trafikregler…

De hävdade att det var helt okej att köra som man kan se i videon. Att det viktiga är vad trafikljuset visade när bilen passerade den vita stopplinjen. Att det är helt okej att fortsätta köra i svängen, bara man passerade stopplinjen när det var grönt, eller möjligtvis gult. Och att man då får braka på genom övergångsstället, eftersom man ju har grönt.

I respectfully disagree. Av flera skäl (och nu blir det rejält med paragrafer).

Det står att läsa om stopplinje vid trafikljus:

Enligt 37 § vägmärkesförordningen (1978:1001) innebär röd signalbild att  fordon inte får passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen.

EDIT: Nya vägmärkesförordningen från 2007 säger samma sak 3kap 6§.

Det innebär förövrigt som jag tolkar det att en bilist som ställt sig det minsta in i en cykelbox faktiskt har kört mot rött – eftersom stopplinjen ligger innan cykelboxen.  Bara så ni vet.

Det skulle innebära att om man bara hinner över vid grönt, så har man rätt att fortsätta genom trafikljusen, trots att det klart och tydlig slagit om till rött. Men. För det första säger trafikförordningen om övergångsställen:

62 § En förare som närmar sig ett övergångsställe eller en cykelöverfart skall anpassa sitt körsätt så att föraren inte tvingas stanna på övergångsstället eller överfarten.

och dessutom paragrafen innan:

**60 § **Vid ett bevakat övergångsställe skall en förare lämna gående som på rätt sätt gått ut på övergångsstället möjlighet att passera. Detta gäller även om föraren får korsa övergångsstället enligt trafiksignaler eller tecken av polisman.

Men det räcker inte. 2004 yttrade sig Svea hovrätt om ett sådant här fall (B 4051-03) och sa:

Hovrätten uttalade bl.a. att ordalydelsen i 37 § vägmärkesförordningen skulle – läst motsatsvis – kunna ge stöd för uppfattningen att den som vid grönt ljus passerat en stopplinje skulle vara fri att fortsätta förbi trafiksignalen, även om denna då visade gult eller rött ljus.

men:

En tolkning i enlighet med vad DM gör gällande skulle i detta konkreta fall göra det tillåtet att med bil passera ett övergångsställe  som människor med grönt ljus är på väg över. Detta skulle stå i strid med reglernas grundläggande syfte. Som hovrätten även tidigare konstaterat (se t.ex. hovrättens avd. 7, dom 1994-05-18 i mål B 3332-93) gäller trafiksignalen även om en stopplinje passerats vid grönt eller gult ljus. Situationen är i ett sådant fall densamma som om stopplinje saknats.

I korthet, kör man förbi stopplinjen när det är grönt eller gult så kör man ändå mot rött om man passerar övergångsstället där fotgängare och cyklister fått grönt.