På tal om snöröjning och det här med att cykelvägarnas snöröjningsstandard varierar mellan kommunerna, så här ser det ut på gränsen mellan Texas och Arkansas just nu: