För ett och ett halvt år sedan, i januari 2014 skrev vi att kommunen beslutat sig för att äntligen bredda den löjligt smala gång- och cykelvägen över Danvikstull.

Danviksklippan skyltadLöjligt smal

Det handlar alltså om pendlingsstråket för cyklister från Nacka, Värmdö, Hammarby Sjöstad som smalnar av något otroligt för att få plats mellan bropelare och bergsvägg vid Danvikstull. Det är också en plats med många fotgängare och inte minst barnvagnar – jag själv var en av dem under mina pappaledigheter.

Tanken var att man skulle använda en bergssåg för att såga bort berget, men nu har det visat sig bli för meckigt. Jeffery Archer, trafikplanerare på Stockholms trafikkontor, säger till Nacka-Värmdöposten:

– Arbetet visade sig ta mycket längre tid än beräknat och skulle ha medfört trafikstörningar på Värmdöleden under tre-fyra månader, vilket skulle ha inneburit stora påfrestningar för resandet.

Och det kan vi ju inte ha. Nu utreds frågan istället. Eventuellt skulle det gå att flytta bropelaren.

När det ska vara klart är oklart. Förmodligen inte som planerat under 2015 kan man tänka.

Läs mer i NvP: Smala vägen svår att bredda.

Länktack till Per Båge.