Förra veckan skrev vi om planerna på att ta bilkörfält på Skanstullsbron och Götgatan och göra om dem till gång- och cykelbana, men det är inte enda cykelbesluten som är på gång i Stockholm.

Speciellt glada är Cyklistbloggen över att kommunen äntligen verkar vilja göra något åt Strömbron, en sträcka vi skrivit om flera gånger. Den är tillsammans med Skeppsbron som kommunen skriver:

ett av de viktigaste cykelstråken inom kommunen och en av få förbindelser för cyklister från hela regionen över Saltsjömälarsnittet

[Visa större karta](https://maps.google.se/maps?f=q&source=embed&hl=sv&geocode=&q=str%C3%B6mbron&aq=&sll=59.496006,18.294675&sspn=2.501446,8.453979&t=h&ie=UTF8&hq=&hnear=Str%C3%B6mbron&ll=59.328309,18.072996&spn=0.001736,0.004128&z=14)

Återigen blir jag lite förvånad över att det är såpass många fler cyklister under rusningstrafik än vad det är bilister. Under rusningstrafiken på morgonen passerar till exempel ungefär 2200 cyklister i bägge riktningar, men bara 1600 bilar. Det kan man inte riktigt tro om man tittar på hur vägutrymmet på bron är fördelat.

Nu är tanken att det ska förändras, men exakt hur är inte klart. Ett förslag är att ta ett av körfälten och fördela om utrymmet på hela bron:

[![Strömbron](/content/images/2014/01/Strömbron.jpg)](/content/images/2014/01/Strömbron.jpg)Illustration: Stockholms kommun
[Läs mer om Strömbronsplanerna här](http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1742230&rt=0&t=).

På Skeppsbron kör det också fler cyklister än bilister under högtrafik.  I morgonrusningen passerar till exempel uppskattningsvis 2100 cyklister mot 1600 bilar.

[![Illustration: Stockholms Kommun](/content/images/2014/01/Stats-Skeppsbron.jpg)](/content/images/2014/01/Stats-Skeppsbron.jpg)Illustration: Stockholms kommun
 

Jag visste faktiskt inte att cykelfältet på Skeppsbron på sitt smalaste ställe bara är 90 centimeter brett. Och då cyklar man på en 50-väg och har ofta tung trafik som passerar nära inpå. Kommunen har nu också förstått något som vi som pendlar är oerhört medvetna om, att det inte finns någon dörrzon mot de parkerade bilarna. Det betyder att man vid varje parkerad bil riskerar att få en bildörr uppslängd framför sig.

[![Dörrzon](/content/images/2014/01/Dörrzon.jpg)](/content/images/2014/01/Dörrzon.jpg)Bilder från Stockholms kommun
Det är jätteskönt att det här nu uppmärksammas. Och i resonemanget ingår att bygga om cykelfältet så att Skeppsbron får cykelbana i bägge riktningar:

Olycksstatistiken visar att dagens cykellösning inte är acceptabel. Införandet av en cykelbana i södergående riktning anses  nödvändigt för att uppfylla en god standard i dagsläget och på
sikt blir det ännu mer angeläget då en fördubbling av cykeltrafiken förväntas ske.

Men jag blir lite orolig när jag läser förslagen på lösning:

Andra lösningar innebär att antalet angöringsplatser begränsas till en minimumnivå och dras in i gång/cykelbanan på strategiska utvalda platser där de ger minst möjliga störningar. Den frigjorda ytan ska användas för att bredda gång- och cykelbanorna på gatans båda sidor.

Som jag förstår det här tänker sig kommunen att bredda gång och cykelbanan in i last- och parkeringszoner. Det låter som en rätt usel lösning. Men som sagt, det är är oerhört preliminära och väldigt tidiga planer, det är ju valår i år, och tanken är att sträckan ska byggas om i samband med ombyggnaden av Slussen. Så tidsperspektivet är rätt långt.

Så, just nu nöjer vi oss med att konstatera att vi är helt överens i analysen av hur det ser ut idag. Hur det ser ut i morgon får vi säkert anledning att återkomma till.

Läs hela protokollet med alla förslag här, rapporten från Strömbron/Skeppsbron här: ”Utbyggnad av pendlingstråk i innerstan” och kommentera gärna i kommentarsfältet!