Trafikkontoret har, som en del av satsningen på ökad cykeltrafik, beslutat att det ska anläggas cykelbanor längs Odengatan, mellan Birger Jarlsgatan och Odenplan. Men hur bra är de? Cyklistbloggen cyklar inte så ofta längs Odengatan, därför låter vi lokalbon Jocke von Scheele gästblogga i två inlägg. Del ett hittar du här.

De nya cykelbanorna längs Odengatan är av en typ som lovar gott, utan många av de problem som de idag vanligaste varianterna har. Blev det lyckat längs Odengatan alltså?

Nej, tyvärr faller det hela på en detalj: cykelbanan är upphackad av ett antal lastplatser och sträckor med enbart parkeringsförbud. Eftersom ”parkeringsförbud, men inte stoppförbud” är stockholmska för ”parkeringsplats” står det i princip alltid bilar där, vilket gör att cykelsatsningen inte fungerar alls som det är tänkt, utan snarare tvärtom.

[![Parkeringsförbud](/content/images/2013/11/Parkeringsförbud.jpg)](/content/images/2013/11/Parkeringsförbud.jpg)Foto: Jocke von Scheele
 

Vad är då problemet med att det är avbrott i cykelbanan här och där? Det är väl bra att det är cykelbana åtminstone vissa sträckor? Njaej, tyvärr funkar det inte så.

Det verkar som om Trafikkontoret resonerat som att man kan värdera en cykelbana i antalet meter sammanlagt. Jag skulle istället säga att det är antalet farliga avbrott i den som är avgörande. Den riskfyllda manövern man som cyklist måste göra är att ”byta fil”, göra en sidoförflyttning och tränga sig in bland bilarna till vänster. Varje sådan är en riskfylld och besvärlig manöver. Både för cyklisten och den bilist som blir ”hindrad” och tvingas släppa in cykeln.

När cykeln väl är ute i bilkörfältet är det i regel frid och fröjd – bilen bakom ser en, alla vet sin plats, ingen har anledning att trängas. Men för varje sådant avbrott i cykelbanan uppstår en potentiellt farlig och konfliktfylld situation, där cyklist och bilist ska se varandra ordentligt och förhandla om plats. Ofta går det bra, men om cyklisten inte är tillräckligt tydlig med sina avsikter, eller bilisten är ouppmärksam eller stressad – då blir det farligt. Därför motverkar en upphackad cykelbana sitt syfte: att göra det säkrare och komfortablare för cyklister, och samtidigt minska störningarna för bilister. Kontentan är att det antagligen är säkrare att plocka bort cykelbanan helt än att ha den upphackad på detta vis.

Skulle man däremot låta cykelbanan löpa obruten hela vägen, så skulle det kunna vara en bra lösning för cykelbanor i Stockholm, utan de nackdelar som de vanligare varianterna dras med. Enkelt uttryckt kan man säga att det går alldeles utmärkt att separera tre trafikslag – motorfordon, cyklister och fotgängare – men vill man även klämma in parkerade bilar så spricker det.

Därför måste de som utformar trafikmiljön släppa på önskemålet att bilar ska kunna stå längs Odengatan. Lastplatser är visserligen nödvändigt i en stad, men det löser man enklast genom att anlägga dessa på tvärgatorna, nära korsningen. Så är det redan på de flesta tvärgator, och där har dessutom de butiker som har stora godsmängder sina varuintag.

[![Lastplats](/content/images/2013/11/Lastplats.jpg)](/content/images/2013/11/Lastplats.jpg)Denna nyanlagda lastplats ligger ungefär 30 meter från en annan lastplats, runt hörnet. Foto: Jocke von Scheele
 

Det som återstår att se är om stoppförbudet blir fortsatt respekterat och om snöröjningen fungerar. Hittills är det få som stannar på cykelbanan, men gör man en liten stilstudie kan man iaktta att bilar är flockdjur – ”står det redan bilar där så kan jag också parkera”.

Det innebär att sträckorna som är obrutna oftast är helt rena, men i anslutning till avbrott i cykelbanan, där det står bilar, tenderar man att tulla på cykelbanan. Nedanstående bildserie togs under loppet av en knapp minut. Den första bilen står inte på cykelbanan, men lockar raskt till sig fler…
Förmodligen krävs det, förutom stoppförbud, en aktiv parkeringsövervakning för att inte cykelsatsningen ska elimineras av fulparkerare.

[![Serie](/content/images/2013/11/Serie.jpg)](/content/images/2013/11/Serie.jpg)Foto: Jocke von Scheele
Sammanfattningsvis tror jag att trafikkontoret är något på spåren med denna cykelbana. Dock måste man våga ta steget fullt ut och låta den löpa obruten, utan att spränga in avbrott i form av lastplatser och andra platser där bilar stannar. Bilar som står längs gatan får helt enkelt inte plats på genomfartsgator.