Har ni tänkt på att vid olyckor så är det sällan bilisten som krockat med något, utan bilen själv? Men när det handlar om cyklar så är det alltid ”cyklister” som gör något? ”Bil körde på cyklist”, ”Lastbil körde på cyklist”, ”Lastbil körde på cyklist och avvek från platsen”.

En högst ovetenskaplig googlemätning ger 27 400 träffar på ”Bilist körde på cyklist”, men mer än en halvmiljon, 549 000, på ””Bil körde på cyklist”. Och när det gäller lastbilar så ger ”Lastbil körde på cyklist” 2910 träffar, mot inte en enda för ”Lastbilschaufför körde på cyklist”.

I den mån bilföraren omnämns så är det oftast för att få konstatera att han/hon inte sett cyklisten, att han ”hörde hur något dunkade till under lastbilen”. Alltid i passiv form. Aldrig att det är en bilist som kört på något.

Det är som om fordonet är en naturkraft som inte går att stoppa och att den stackars föraren helt hjälplöst stått vid sidan av och tittat på. Det syns också när inga cyklar är i närheten utan två bilister smäller med varandra. Då handlar det om ”Lastbil körde på personbil”, ”Lastbil körde på bil”, ”Två bilar krockade”. Förarna satt liksom bara med. Det blir extra tydligt som i den här korta artikeln:

Jag ser framför mig två figurer ur Disneys ”Cars”, som med groggy lampögon sakta rullar av vägen med fåglar  flygande i ring kring huvudena. Inga förare inblandade.

Bilar körs helt enkelt inte av någon när de är inblandade i olyckor. De är en ostoppbar tingest, det går lite sig själv och vi omgivande människor kan bara hjälplöst titta på och hoppas på det bästa.

Cyklar däremot krockar aldrig, ens med varandra. Cyklister gör det. ”Cyklist körde omkull kvinna”, ”Cyklist körde på gående och skadades”, klassikern ”Cyklister kör på i var fjärde olycka”, där första meningen lyder ”De allra flesta olyckor mellan cyklister och personbil sker i olika korsande situationer.”. Och när bilisten omnämns är det bara för att konstatera att det inte var dennes fel.

Uppdaterat 28/1: Det är inte bara media som blandar ”cyklister” och ”bilar”, även polisen gör det (Från polisen.se, länkar finns i kommentarsfältet):

”Cyklister” synliggörs, de är aktiva personer, ”bilister” är passiva betraktare av vad deras fordon tar sig för för tokigheter. När de kör på varandra är det personen på cykeln och* själva bilen* som nämns. Det här kanske är semantik, men genom att välja, medvetet eller omedvetet, vilka ord man använder så kan man styra hur folk uppfattar världen. Vem är ansvarig i trafiken?

Cyklister och bilar. Med det önskar vi trevlig helg!