I går släpptes Cykelfrämjandets första nationella mätning av cykelnöjdhet, Cyklistvelometern 2018. På topplats hittades föga förvånande Malmö:

Malmö får 4,2 på en femgradig skala (där 5 är högsta betyg) över generell nöjdhet utifrån ett cyklistperspektiv och 85 procent av Malmös cyklister instämmer helt eller delvis med att Malmö är en bra cykelkommun. Detta att jämföra med det nationella genomsnittet där endast 45 procent är helt eller delvis nöjda.

För oss i Kungliga Huvudstaden, Capital of Scandinavia, så är siffrorna inte lika lysande, Stockholm hamnar på 25 plats av kommunerna som ingår, och Värmdö, som ligger precis bredvid Stockholm, hamnar sist.

Bild på ett av Malmös tjusiga cykelgarage

Men det är inte bara svenska cyklister som är imponerade av Malmö. Välrenommerade bloggaren Bicycle Dutch är i Skandinavien och efter Köpenhamn, tog han tåget över till Malmö. Och han var imponerad. Jätteimponerad:

Faktiskt betydligt mer imponerad än av Köpenhamn:

Kanske så att vi i framtiden får sluta och jämföra med Köpenhamn och Amsterdam och istället får ta Malmö och Amsterdam?

Grattis Malmöbor, och som vanligt - cyklar du där, håller du med? Skriv i kommentarerna!