Att dra förbi en ishall

Vi skrev tidigare om en nyplanerad ishall i Tallkrogens där cykelvägen, tyvärr som vanligt, skulle dras runt den nya hallen. Men det kanske finns alternativ?

I går den 29 januari 2015 tog Exploateringskontoret beslut om den nya ishallen i Tallkrogen. Vi skrev om den här: Först stolpar, nu en ishall i cykelbanan. I Exploateringskontorets tjänsteutlåtande når man ishallen via en ny avfart för bilar från väg 73 medan cykelvägen får göra en omväg. Som vanligt sätts bilen först. En utflykt till en ishall som i flesta fall görs någon gång i veckan, för många säkert mer sällan ändå, sätts framför cyklister som åker vägen till sina jobb och skolor varje dag.

Men är det smartast och mest kostnadseffektivt, egentligen?

Vi tar en koll på ritningen från Exploateringskontorets tjänsteutlåtande. Cykelvägen får göra en än vidare sväng än idag, medan det självklart skulle vara snabbare att dra den rakt fram, längs med väg 73. Att dra cykelvägen rakt går inte, då den nya, fina bilavfarten då skulle korsa cykelvägen.

[![Principskiss från Exploateringskontoret](/content/images/2015/01/skiss_exploateringskont-357x400.png)](/content/images/2015/01/skiss_exploateringskont.png)Principskiss från Exploateringskontoret. Klicka för större.
Men.

Tänk om man skulle ge tusan i den nya bilavfarten för att människor då och då ska kunna ta bilen till ishallen och istället använda den befintliga bilvägen som finns via Tallkrogsvägen? Visst, infarten behöver breddas och få en tydligare ingång, men att ordna det borde handla om småpengar i sammanhanget.

[![Ny bilväg på befintlig väg kanske? Hörde jag kostnadseffektivt? Kanske parkering till höger innan spåren?](/content/images/2015/01/ishallen_bilvag-500x283.jpg)](/content/images/2015/01/ishallen_bilvag.jpg)Ny bilväg på befintlig väg kanske? Hörde jag kostnadseffektivt? Kanske parkering till höger innan spåren? Klicka för större bild. Bild från Apple Maps.
Resultatet skulle bli att man kan dra det prioriterade cykelstråket helt rakt på det mest effektiva sättet: Nedanför avfartsrampen från väg 73 för att ansluta till dagens cykelväg vid viadukten. En sträcka rak asfalt.
[![Cykelvägen kan istället dras längs med Nynäsvägens ramp. Rakt och fint. Och billigt.](/content/images/2015/01/ishallen_ny-cykelvag-500x283.jpg)](/content/images/2015/01/ishallen_ny-cykelvag.jpg)Cykelvägen kan istället dras längs med Nynäsvägens ramp. Rakt och fint. Och billigt. Klicka för större bild. Bild från Apple Maps.
Blir det krångligare att ta sig till den nya hallen med bil? Nej, det skulle jag inte säga. Blir det mycket ökad trafik på Tallkrogsvägen? Säkert. Hur mycket? En bra fråga. Att det planeras för 50 parkeringsplatser borde ge en fingervisning.

Parkeringen behöver flytta på sig i vårt förslag. Men idag finns ett utrymme precis intill vår tänkta infartsväg där man kanske skulle kunna tänka sig lägga parkeringen? Betänk gärna vilka signaler en något mindre parkering skickar till besökarna. Kanske läge att cykla till hallen? Eller ta t-banan vars hållplats ligger ett par hundra meter bort?

Jag är ingen trafikplanerare, jag erkänner. Det är möjligt, till och med högst troligt, att det finns många justeringar att göra med dessa skisser. Men väg dessa mot att staden slipper byggandet av en ny avfart, att det går att använda befintliga vägar och att man för en gångs skull inte sätter bilen i första rummet.

Det handlar som vanligt om vad man prioriterar:
Att de bilister som någon gång då och då ska in till ishallen ska kunna rulla rakt in på en parkering.
Eller att människor som varje dag cyklar till och från jobbet ska kunna få en kortare, mer effektiv väg.

Jag vet vad staden prioriterar men jag tycker det är slentrianmässigt, förlegat och trött. Hur lång tid ska det ta att vakna?