I går skrev vi om Trafikverket som i en olycksundersökning kommit fram till att en pojke kördes ihjäl av ett tåg på grund av att han hade hörlurar på sig.

Och som ett brev på posten:

TV4's Facebooksida
TV4.se
Expressen.se
Nyheter24.se

Men det handlar alltså inte om Sverige. Istället är det delstater från USA, känt som ett av de mer cykelprogressiva länderna i världen (obs, ironi) som förbjuder hörlurar på cykel. Något som av någon anledning just nu intresserar svensk media.


Vi passar därför på att reprisera ett inlägg vi skrev 2015: Är det livsfarligt att cykla med hörlurar?

Jag cyklar oerhört sällan med lurar i öronen, men det händer (och oftast med lurar som inte dämpar).

Nu har IF kommit med ännu en cyklistundersökning – den här gången har de räknat cyklister som cyklar med lurar. Som alltså lyssnar på radio eller musik när de cyklar. Rubrikerna blir därefter:

Screen-Shot-08-07-15-at-12.02-PM

skriver till exempel Borås Tidning. Nu visar inte undersökningen att risken för olyckor ska uppstå i trafik ökar med lurar, men det är väl inte en helt orimlig gissning att det kan vara en bidragande faktor.

Borås Tidning skriver:

I Sverige är det lagligt att cykla med hörlurar, men i till exempel Tyskland är det förbjudet eftersom lagen säger att fordonsförares syn och hörsel inte får inskränkas.

Det är självklart bäst att alltid ha så många sinnen, så många verktyg, som möjligt till hands när man rör sig i en så potentiellt farlig miljö som trafiken. Har man fullgod hörsel, fullgod syn, så är det bättre att cykla, eller köra bil, utan att lägga till saker som gör att de blir sämre.

Det sagt handlar trafiken också om prioriteringar. Vi gör hela tiden avvägningar mellan olika saker och fordon i sig är en avvägning mellan säkerhet och bekvämlighet.

Skulle till exempel säkerhet alltid vara högst prioriterat skulle bilar bli av med sin kaross, eftersom den minskar både synfält radikalt, skapar döda vinklar, och dämpar ljud. Då skulle man i sin tur få problem med fartvind som också stör hörseln, vilket skulle innebära att hastigheten skulle behöva begränsas så mycket att föraren fortfarande klarade av att uppfatta alla ljud omkring sig maximalt. Man skulle  få problem med motorljudet, eftersom det också riskerar att överrösta omgivningen. Dessutom med säkerhet – eftersom karossen fungerar som en ”bur” som skyddar människorna i den. Vilket i sin tur skulle ställa  högre krav på låg fart och så vidare och så vidare.

Jag tror inte bilen som fenomen skulle överleva en sådan hård prioritering.

Från Treehugger.se

Nu gör vi ju inte det – vi gör en avvägning mellan säkerhet och bekvämlighet. Att köra bil ger tillräckligt många vinster i många fall, för att motivera den minskade säkerheten det innebär att stänga inne folk i en ljuddämpande bur.

Klassisk bilhunderhållning. Inga problem.

Istället lägger vi till andra saker: krockkuddar och bilbälten till exempel. Krockdämpande zoner i karossen. Dock inte bilhjälm, även om jag förstått att det funnits långt gångna försök med det som gett positiva resultat. Igen, prioriteringar mellan säkerhet och bekvämlighet. Vi jobbar med Nollvisionen och försöker bygga infrastruktur som hjälper till att kompensera för förarnas brister.

På samma sätt fungerar det med lurar och cyklister. Jag tror de flesta cyklister innerst inne vet att det riskerar att  minska deras omvärldsuppfattning att cykla med ljud på i lurar. Men risken uppfattas som rimlig i förhållande till bekvämligheten. Så funkar bilister, så funkar cyklister – eftersom så funkar människan.

Det man kan fundera på när man cyklar med lurar är vad man kan göra för att minska försämringen. De få gånger jag cyklar med lurar så cyklar jag betydligt långsammare, använder synen mer och kör försiktigare. Priset jag betalar är att det tar lite längre tid att komma fram. Vinsten är att jag kan lyssna på radio på väg till jobbet.

Sällan cyklar jag med lurar när jag kör min vanliga cykel, istället väljer jag att göra det på min betydligt långsammare och stabilare Nihola.

Och det är inte heller alltid så att hörseln är viktigast, eller ens jätteviktig, när det gäller cykling. I många stadsmiljöer, till exempel på Stadsgårdsleden, är det omgivande trafikbruset så starkt till exempel, att bara det slår ut hörseln i princip helt, skulle jag hävda, som hjälpmedel.

Ska man hävda att det är ett allvarligt problem att cyklister cyklar med lurar – inte bara en potentiell försämring – så måste man forska på det här. Hur stor försämring? När? Alltid?

Men sådant är dyrt och svårt. Det är betydligt enklare, och billigare, att göra kvantitativa räkningsstudier över hur många som gör något – och sedan bara påstå något. Plus, att det såklart är billigare att bara be cyklisterna låta bli. Lite som med alla jobbiga olyckor i korsningar - mycket billigare och lättare att bara be cyklisterna stanna.

Vi har inte kunnat hitta någon vettig undersökning, den enda som vi sett – och som brukar cirkulera när det här ämnet tas upp – är en rätt enkel undersökning som gjordes av den australiensiska tidningen Ride on magazine.

Contrary to the mainstream media myth that cyclists (and pedestrians) who listen to music on the go are ”iPod wearing zombies”, Ride On finds that ”ear-bud earphones set at a reasonable volume still allow riders to clearly here the warning sounds of other riders.”

De testade också bilförare:

Ride On measured what cyclists could hear and what motorists could hear, and discovered that motorists can hear very little outside of their cars. Ride On found this ”startling.”
”Our driver was unable to hear our tester, stationed 10 metres away, calling out “Passing”, or the bike bell. Without the car stereo on it was just possible to hear the call and bell; it registered at a similar level to having the in-ear headphones in.”

Det här var som sagt en begränsad studie gjord för en tidning. Den bygger också på att cyklisterna har ”rimlig ljudnivå” när de lyssnar.

Vad tycker du? Lurar eller inte lurar på cykel?

Läs också: Gefle Dagblad: Cykla med hörlurar kan vara farligt.

Foto: "Paris" Drew Leavy/Flickr CC BY-NC-ND 2.0