[![](/content/images/2012/08/cykla_med_app_250.jpg "app")](/content/images/2012/08/cykla_med_app_800.jpg) CC BY-NC-SA 2.0 användare ”Another pint please” på Flickr.
Skulle en smartphone-app kunna ge cyklisterna bättre cykelvägar och cykelfält? Dagens gästbloggare Jon Jogensjö tror att en sådan app skulle kunna hjälpa dig att hitta dit du ska, samtidigt som den skulle förse staden med värdefull statistik om cyklisternas färdvägar. Men vem bygger appen?

Skulle en smartphone-app kunna ge cyklisterna bättre cykelvägar och cykelfält? Dagens gästbloggare Jon Jogensjö tror att en sådan app skulle kunna hjälpa dig att hitta dit du ska, samtidigt som den skulle förse staden med värdefull statistik om cyklisternas färdvägar. Men vem bygger appen?

En app som loggar cykelpendlares färdvägar finns i Oregon, USA.
http://www.thempo.org/learn/cyclelane.cfm

Den samlar statistik som underlag för utbyggnad av infrastruktur för cykelfält. Den appen skulle antagligen vara användbar i Sverige också.

[![](/content/images/2012/08/cykla_med_app_800.jpg "Cykla med app")](/content/images/2012/08/cykla_med_app_800.jpg)Originalbilden är CC BY-NC-SA 2.0 användare ”Another pint please” på Flickr. Bilden är ett montage.
Men ännu bättre vore det att kombinera massloggning av cykelfärdvägar med navigering anpassad för cykling. En sådan app skulle kunna användas av alla cyklister.

– En ”nykonverterad” pendlare som bytt från bil till cykel, vill direkt kunna knappa in destination, och få upp den snabbaste cykelrutten, baserat på andras verkliga cykelrutter. Det måste vara lätt att byta från bil till cykel.

– En normal cyklist ska kunna hitta smarta cykelrutter i storstadsområden inom och mellan regioner/stadsdelar/förorter.

Det är idag oftast väldigt dåligt skyltat från olika förorter in till centrum, och mellan förorter. Det kan få den mest entusiastiske cyklisten att ge upp.
Navigering är med andra ord en flaskhals för ökad cykling.

Med dagens teknik kan det lösas på ett enkelt sätt. Men de navigationsappar som finns idag passar inte cykling.
För att hitta optimal cykelfärdväg idag behöver man kombinera både cykelfält och vägar för blandad trafik, och kanske till och med en stig i skogen.
Det borde rimligen underlättas av att masslogga verkliga cykelresor av verkliga cykelpendlare.

– Appen ska ha grafisk navigering kombinerat med röstnavigering precis som i appar för bilnavigering.
Ytterligare en bonus skulle vara att en cyklist som har en effektiv pendlarväg, ska kunna läsa in egna specifika röstanvisningar under tiden cyklisten skapar rutten. Eller uppdatera befintliga rutter med nya röstanvisningar knutna till specifik koordinat. Som sen kan användas av andra cyklister. Och sen kan man kommentera och betygsätta rutter. Rutter med bra betyg och som används mest får högre prioritet.

– Den måste vara superanvändarvänlig och gratis att ladda ner. Fullt integrerad med sociala medier.

– Tonvikten borde ligga på navigeringen. Men de enklaste träningsfunktionerna kan vara inkluderade, så det räcker att starta 1st app. Avancerade pendlare som redan använder befintliga träningsappar kan ändå fortsätta att ”samla mil” i det program där de har sin träningshistoria, och får således starta flera appar parallellt.

– Synpunkter och fler idéer kan samlas in via olika cykelforum.

Vem ska utveckla appen? Svenska apputvecklare eller någon av de största som har mest erfarenhet? Svenska universitet/högskolor? Samnordisk utveckling? Kanske funkar appen worldwide. Vem tar hand om statisktiken? Vägverket? VTI? hur kommer den cyklisterna bäst tillgodo?