Anpassa hastigheten efter oskyddade trafikanter, inte efter hur folk kör

Kommer ni ihåg Dagens Nyheters mätning av hastigheten på Västerbron i höstas? De ställde sig och lasermätte och kom fram till att bara tio förare av 130 höll hastigheten uppe på bron.

[![Screen Shot 03-03-14 at 09.24 AM](/content/images/2014/03/Screen-Shot-03-03-14-at-09.24-AM.png)](/content/images/2014/03/Screen-Shot-03-03-14-at-09.24-AM.png)Dagens Nyheter november 2013
 

Det verkar som om kommunen nu är på väg att höja hastigheten på Västerbron från 50 till 60 km/h. Varför? Tja, för att öka framkomligheten förmodar jag. Man vinner några sekunder över bron och begränsningarna harmoniserar mer med hur bilisterna ändå kör.

Så här sa kommunens representant till DN:

–  Det är viktigt att gatans utformning signalerar rätt fart. Vi bedömer att 60 kilometer i timmen kan vara en bra gräns uppe på bron. Det är dock viktigt att övergångarna för cyklister och gående förblir säkra, säger Erika Björnsson.

Det vill säga, gatans utformning i dag signalerar inte ”50 km/h” utan ”60 km/h”. Även om DN’s mätning kanske mer ger vid handen att den signalerar mer åt 70+ kan jag tycka.

Men det är viktigt att övergångarna förblir säkra. Det är ju skönt att höra.

Det här är något som sajten Treehugger också skriver om under rubriken ”What should the speed limit be for cars i cities”:

But sadly, the way speed limits are set right now is totally backwards. Rather than start from a point of valuing human life and trying to protect it, most cities observe how fast drivers are going and then create speed limits based on the 85th percentile rule (more about it here).

Det vill säga, man kanske borde fundera på vilken hastighet som faktiskt är lämplig i en innerstad och anpassa hastighetsbegränsningarna efter det, istället för att låta förarna själva bestämma. Eller om man vill vända på det ”- Det är viktigt att gatans utformning gör så att det blir säkert och tryggt för cyklister och gående. Det är dock viktigt att bilisterna fortfarande kan komma fram.” om man ska vända på citatet ovan.

Nu ska sägas att kommunens utredning slår fast att 60 km/h är en lämplig hastighetsgräns på:

  • Gator i huvud- eller övergripande nätet med
  • hög grad av separering, få korsningspunkter och mycket
  • begränsad bebyggelse i direkt anslutning till vägen

och det stämmer ju för Västerbron. Åtminstone på själva bron. Men när bron tar slut då? Så här sa polisen, som alltså inte håller med kommunen:

– Det är ju beklagligt att regelefterlevnaden är så pass dålig på Västerbron. Jag har kört över bron tusentals gånger, och när du ska av bron är det allt ifrån korsningar till oskyddade övergångsställen, säger han.

– I min värld vore det helt galet att höja hastighetsbegränsningen, säger han.

Vi har tidigare skrivit om hur extremt mycket hastigheten på ett fordon påverkar chanserna att överleva för en påkörd oskyddad trafikant. Enligt WHO ökar risken att dö med ungefär 4-5% per km/h (Källa).

Copenhagenize uttryckte det bättre när de twittrade ut den här bilden:

One one speed fits the Life-Sized City cc @30kmhEU pic.twitter.com/iQuYubP5fm

— Copenhagenize/Mikael (@copenhagenize) February 17, 2014

Kanske kommer kommunen lägga pengar på att bygga om korsningarna och de oskyddade övergångsställena vid brons respektive fästen för att minska den risken.

Men varför är det så viktigt att öka hastighetsgränsen med ynka 10km/h på en så kort sträcka mitt i stan?  Hur många sekunder vinner man?

Varför inte lägga pengarna på att bygga om bron så att vägen signalerar lägre hastighet istället och därmed öka chansen till överlevnad när en olycka händer?

Läs också: 120 av 130 körde för fort på Västerbron.