Alla Stockholms pendlingsstråk på film

Sven-Åke Andersson har kartlagt samtliga Stockholms pendlingsstråk och fångat dem på film. En guldgruva för den hugade trafikplaneraren! Nu kan du också hjälpa till.

Sven-Åke Andersson har kartlagt samtliga Stockholms pendlingsstråk och fångat dem på film. En guldgruva för den hugade trafikplaneraren! Nu kan du också hjälpa till.

Tegeluddsvägen österut from Sven on Vimeo.

120 km cykelväg och 86 GB mp4-filer senare har Sven-Åke, förutom att lägga upp samtliga filmer på Vimeo, dessutom dragit några slutsatser efter sina cykelturer:

De flesta cykelbanor är byggda före år 2005. Det senaste 10 åren har det skett väldigt lite utbyggnad av cykelnätet i Stockholms innerstad.
Standarden är väldigt låg. De flest enkelriktade cykelbanorna och cykelfälten är 1.0 till 1.40 meter bredda. Långt ifrån vad som specificeras i Stockholms nya cykelplan.
Underhållet är väldigt eftersatt.
Bilparkeringsplatser är heliga. Att skapa bilparkeringar går alltid ut över cykelbanans standard även när man bygger nya cykelbanor idag. (exempelvis Folkungagatan, Torsgatan)

Nästa fas i projektet är att mäta och undersöka hur dessa cykelvägar är beskaffade. Det är ett jättejobb, och här behöver Sven-Åke din hjälp.

Läs om hela projektet och hur du själv kan hjälpa Sven-Åke i sin kartläggning på hans blogg Stockholm by bike.