Ja, ni vet det där med att vi inte kan låta ett enda trafikslag få precis all yta och att vi måste omdisponera så att alla får plats. Ja, ni vet ju hur det är med att cykeltrafiken får precis allt de pekar på.

KAK, Kungliga Automobilklubben, vet. Tidningen Mitt i Stockholm har ett antal artiklat hakat på trenden världen över att göra innerstäder bilfria och ställt frågan om vad som skulle få Stockholms bilister att ställa bilen.

Mitti.se

Mitti skriver att:

Det är dyrt att vara bilist. Förutom inköp och reparationer kostar det att tanka bilen, för att inte tala om trängselskatten.
Bilismen har även andra kostnader.  Förra året dog 22 personer i trafiken i Stockholms län och 391 personer skadades allvarligt. Luftföroreningar orsakade av trafik gör att 2 850 personer i Sverige dör i förtid.

Vi är ju främst en cykelblogg, så vi tänker inte ge oss in i just den diskussionen, annat än genom att konstatera att vi gillar våra bilar, men vi tycker det är viktigt att rätt fordon används till rätt sak.

Men KAK ville (och de är väl något av en, visserligen betald, bilistblogg) och svarar i en debattartikel:

ALLA TRAFIKSLAG!

Vi skulle vilja hålla med - gör staden tillgänglig för alla trafikslag. Men var var KAK när det i princip inte fanns en enda sammahållande cykelväg i stan? Var var debattartiklarna om att cykeltrafiken inte får någon plats alls, överhuvudtaget? Varför kommer ni plötsligt nu?

Från Mitti-artikeln igen:

KAK menar att gång, cykel och bil – alla ska ha sin plats.

Ja, det låter ju fint. Alla ska ha sin plats. Ska vi titta lite på hur det sett ut med den där "platsen" hittills?

Det här kan väl vara en av de mest delade illustrationerna på det, taget ur Stockholms stads framkomlighetsplan. Den visar fördelningen av gatytan i Stockholm, och för att få reda på ytan avsedd för bil så slår man ihop "Blandtrafik" och "Parkering". Ytan reserverad för cykel ryms i "cykelbanor"-tårtbiten.

"Alla ska ha sin plats" alltså. Det här är ju inga nyheter, det år så gammalt att till och med föregångaren till Trafikverket, Vägverket, valde att låta konstnären Karl Jilg ta fram den här bilden som tydligt illustrerar vem som får ytan.

Illustration: Karl Jilg. Publicerad med tillstånd från Vägverket/Trafikverket

Men KAK är alltså oroliga att nu går allt överstyr. De är inte negativa till alla fotgängare och cyklister. Men.

men samtidigt måste vi acceptera bilen i staden.

KAK åntervänder i slutet av sin debattartikel till framtiden:

Så planera staden för ökad individuell mobilitet. Gör plats på gatorna för alla trafikslag och tänk på att göra staden tillgänglig även för de som bor utanför. Det vinner vi alla på.

Det är ju precis det som sker nu. Om vi återvänder till det där cirkeldiagrammet:

Det som sker, eller som i flera fall i varje fall politker säger sig vilja ska ske, är ju att man försöker omdispondera den där cirkeln. Så att till exempel individuella transportslag som cykeln inte hänvisas till den näst minsta tårtbiten. Mindre än den tårtbit som uteslutande används för att förvara det andra transportslaget, bilen, när den inte används - alltså den som det står "Parkering" på. Och kom ihåg att det här inte handlar om parkeringsgarage, utan ytparkering.

Här till exempel, vackra Strandvägen i Stockholm. Den röda ytan används uteslutande till förvaring av bilar:

Fordonsförvaring

Eller ett annat, aktuellt, exempel på hur det är fördelat, skillnaden att ta sig mellan Slussen och City på cykel respektive bil:

Viktigt att dela med sig av ytan, så inte bilisterna får det svårt.

Men vi var lite orättvisa där i början, KAK har faktiskt tagit upp det här tidigare. 2016 skrev de att "Bilismens framtid är ljus". Då, liksom nu, var man orolig över att yta för biltrafiken togs och användes till annat, till exempel cykelbanor:

"Trafikplaneringen fokuserar istället på att fler ska cykla och staden ska bli mindre tillgänglig för bil. Kommunen tycks alltså bekämpa verkligheten."

Och vi gissar att det snarare är där skon klämmer. Inte att det handlar så mycket om att faktiskt, på riktigt, göra stan lika tillgänglig för alla trafikslag - vilket skulle innebära ett rätt rejält minskande av ytorna för biltrafiken, utan att inte en centimeter till ska få tas och göras till exempel cykelväg av. Eller för all del spårvagnslinje.

Vi avslutar med den här gamla reflektionen. Trevlig helg alla!

Läs också: Det är trångt, cyklister kör som tokar, får för mycket, skapar avgaser, hindrar ambulanser och ingen följer lagen - Bikelashen är här.

Det är inte motorvägar vi vill ha.