Så här fint ser det ut nu utan den där pollaren:

20131029-rutger_fuchs- utan stolpen 500

Nu är det bara reflexstolpen kvar som borde flyttas ut. Så här säger Trafikkontoret:

Stolparna står inte optimalt, men om de placeras närmare körbanan ökar oddsen för att de blir nerkörda oftare. Har försökt hålla ner markeringsskärmen storlek.

Vår inställning är ju att det är bättre om stolparna körs ner av bilar än av cyklister, eftersom cyklister är känsligare för just stolppåkörning än bilar och det håller Trafikkontoret med om:

Jo, jag vet. Sen är det å andra sidan inte bra om en stolpe blir nerkörd när en cyklist är i närheten.

På sikt kommer gatan att byggas om. Exploateringskontoret arbetar med ett stort projekt i Södra Skanstull, men planeringen pågår fortfarande och den nya gatustrukturen kommer inte verkställas förrän om några år

Vi föreslår att stolpen flyttas så att den står på utrymmet bakom plåtsargen, eller i vägbanan. Eller varför inte sätta reflexen direkt på plåtsargen? Där är den inte i vägen för någon, blir svår att köra ner och bussarna får varning om att vägen smalnar av.

Alltså vid de gröna markeringarna:

rutger

Trafikkontoret säger:

Du har helt klart en poäng, men jag tycker att markeringsskärmar är tydligare än vanliga reflexer i syfte att varna för fasta hinder vid sidan av vägen. Möjligen går det att flytta stolpen en bit. Nästa gång jag är där ska jag titta närmare på hur pass nära bussarna egentligen kommer.

Alldeles oavsett vad som händer med den där reflexstolpen är vi glada att pollaren är borta och framförallt är vi glada att få till stånd en dialog med Trafikkontoret. Det är så här det ska gå till – vi tar hellre en kort diskussion där vi inte är helt överens, än tystnad.

All cred.