En halv miljard, alldeles för dyrt för lite cyklister. Men rimligt i andra sammanhang.

| 12 kommentarer

På ena uppslaget i dagens DN Stockholm:

screen-shot-10-05-16-at-11-21-am

Det handlar om snabbcykelstråket mellan Norrort och city som Trafikverket skulle bygga. Men sedan upptäckte de att det kostade pengar:

– Vi utredde att bygga ett snabbcykelstråk men det blir helt enkelt för dyrt. De kalkyler vi gjort pekar på 500-700 miljoner kronor, säger Noran Khalfallah, projektledare på trafikverket.

Och det fattar man ju, man kan ju inte lägga en halv miljard på några tiotusentals cyklister varje dag:

Enligt beräkningar från Täby kommun väntas antalet personer som cykelpendlar mellan nordostsektorn och city vara 10 000–15 000 personer inom några år. Bara i Täby är det i dag runt 5 000 personer som tar cykel till jobbet, enligt Annica Nordgren (C), kommunalråd i Täby.

På andra sidan, bokstavligen, i dagens DN Sthlm läser vi:

screen-shot-10-05-16-at-11-20-am

Det är självklart att vi måste lösa 1200 bilisters parkeringsbehov, kosta vad det kosta vill.

(Ja, vi vet att det är olika budgetar. Här buntar vi ihop dem och riktar vår bitterhet mot ”samhället” och hur det prioriterar.).

 

christian@gillinger.se'

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

 • knight22

  Enligt Köpenhamn så är satsning på cykling ren vinst genom att samhället åtnjuter mindre utsläpp, bättre folkhälsa, mindre buller, färre dödsolyckor, färre skadade m m. I det perspektivet vinner man mer ju fler kronor man lägger på cykelbanor.

 • Arne B

  Jag gjorde exakt samma koppling när jag läste tidningen idag. Sedan kan man fundera över hur investeringar betalar sig, om det blir en kostnad eller inte. Såvitt jag vet är investeringar i cykelinfra lönsam på ett sätt bilinvesterare bara kan drömma om.

  • Anders Andersson

   Fast bilisterna betalar ju separat sisådär en 2000 i månaden, så just den jämförelsen var ju ett skott i foten, även om det finns andra jämförelser där bilismen gynnas rejält.

   • Arne B

    Tack för att du står upp för bilisterna, Anders! Jämförelsen handlar ju om huruvida investeringarna blir av eller inte. I bästa fall 20 års pay-off på just garaget. Sedan alla kostnader som inte ryms inom projektet.

    • Anders Andersson

     Är du också emot att man bygger hus som boende i husen betalar? Att man får mat om man betalar för sig i affären?

     Så länge man betalar för sig och inte inkräktar på andra så ser jag inga problem och det är en princip jag står upp för – oavsett om det skulle gälla bilister eller cyklister eller någon annan grupp.

     • Arne B

      Halmgubbar, Anders. Jag vänder mig mot att cykelinvesteringar inte görs – trots fördelar, även ekonomiskt.

     • Jens

      Anders, de två tusen kr/mån du menar bilister i snitt betalar går ju primärt till värdeminskning på bilen och drivmedel. Hur menar du att det bidrar till samhället i stort? Bilismen bär knappast sina kostnader vare sig vad gäller bilinfrastruktur, hälsopåverkan, miljöpåverkan, livskvalitet i stan eller den plats det tar från bättre markytnyttjande. Men det är
      Ju svårt att räkna på, så det gör ingen.

      • Anders Andersson

       ?? Garagehyran går till garageägaren.

       • Anders Norén

        För att förtydliga den här, lite förvirrande, diskussionen: Stockholm Parkering är ett affärsdrivande aktiebolag vars intäkter i huvudsak utgörs av parkeringsavgifter och vars överskott i huvudsak används till att investera i nya parkeringsanläggningar. Det är alltså troligt att inga skattepengar ingår i de ovannämnda 540-590 miljonerna om det inte t.ex. skulle vara så att kommunen har avtalat om att förhyra en stor del av platserna, dvs. garantera intäkterna. Nu tror jag inte att det är så – möjligen har ett antal fastighetsägare tecknat sådana avtal.

        Så ja, jämförelsen mellan Stockholm Parkering och Trafikverket är olämplig.

        • Arne B

         Du har rätt i att det inte går att jämföra investeringarna rakt av, men självklart går det att reflektera över investeringsbeslut. Trafikverkets uppdrag är inte att generera avkastning, men likväl är en investering i samma storleksordning som parkeringsgaraget något som både ryms inom uppdraget och som är lönsam för såväl Trafikverket som dess huvudman. Stockholm Parkerings uppdrag styrs i förlängningen av Stockholms stad, så helt utan inblandning av skattepengar är de inte. I bakgrunden för båda verksamheterna finns naturligtvis politiska viljor.

        • Nej, jämförelsen var väl i huvudsak att betrakta som en trött reflektion över vad som anses okontroverisellt (bilgarage) och vad som anses okontroversiellt (riktiga cykelvägar) när samhället prioriterar. Även om jag också kan tänka att även om Sthlm Parkering ska dra in sina kostnader så kommer det med 2000:- i månadshyra och från dag 1 fullsatt parkeringshus, ta nästan 20 år, exklusive löpande underhåll och markhyra, att få in investeringskostnaden. (560 milj/2000x1200x12)

 • Erik Johansson

  Jag är lite skeptiskt till att detta belastar cykelkontot i budgeten. Vi vet att det är en prioriterings fråga med all cykelinfrastruktur, och om det inte får kosta en halvmiljard så måste man ju fråga sig hur snabbcykelvägen ska byggas billigare.

  Projektets kostnad beror på hur Trafikverket byggt den bilinfrastruktur som finns, det är som vid Danviksbron/Nacka för att vidga cykelbanan där så behöver man bara ta ganska lite av bilvägen och det ”kostar ingenting” eller så sågar man i berget och då ”kostar det för mycket”..

  Sedan kommer det kosta mer än en miljard, mycket mer, för om denna snabbcykelväg ska vara lönsam så måste man skapa plats inne i stan för sopsaltare så att vägarna knyts samman från tull till tull för cyklister, och med tanke på hur Trafikverket och Staden bygger i dag så är det klart det blir dyrt att bygga rätt. Det blir dessutom dyrare för vare år.