Recension: cykelbanorna längs väg 73/Nynäsvägen

| 73 kommentarer

Det är inte ofta man får tillgång till helt nya cykelbanor på sin pendlingsväg (förutom i vissa fall), men nu har det alltså hänt. De lokalgator längs väg 73/Nynäsvägen som tidigare helt saknat cykelbanor har fått sprillans nya sådana, både norr- och södergående.


View Nya cykelvägar längs Nynäsvägen in a larger map

Min förhoppning var förstås att staden med dessa helt nyplanerade och nyanlagda cykelvägar skulle statuera exempel och lägga ribban för cykelmiljardens kommande anläggningar. Projektet började innan cykelmiljarden kom till, men alla nyanlagda cykelbanor bör följa handboken ”Cykeln i staden, Utformning av cykelstråk i Stockholms stad” från 2009. Här kan du ladda ned handboken som PDF.

Låt oss kolla av några exempel.

Cykelbanan norrgående byggdes först. Cirka 50 meter in på cykelbanan finns fem ränndalar för avrinning, tvärs över hela cykelbanan. Stötigt och irriterande, som fartgupp. Vi kollar facit i handboken. Där står:

Där dagvatten från fastigheterna förs över gångbanan i ränna och invidliggande cykelbana fortsätter luta ut mot körbanan bör vattnet därför få rinna fritt över cykelbanan. Viss risk finns dock för isbildning på cykelbanan vid t ex dagsmeja.

Och man skriver även

Undvik dagvattenbrunnar vid ramper och rännor över cykelbana.

Undvika, var det ja …

Undvika, var det ja …

Att låta vattnet forsa över cykelbanan är kanske mindre lyckat, åtminstone på vintern. Av någon anledning har man valt bort den lösning med längsgående ränna som finns på övriga sträckan just här. Jag är lekman, men skulle man inte kunna använda en ränna med galler över? Den är mer bekväm att cykla över.

galler_ranna_375

Skönare. En sån här ränna går att cykla över utan att man märker det.

När vi är inne på avrinning kan vi kika lite på de avrinningsbrunnar som finns i cykelvägen. Inte bredvid, utan i cykelbanan.

Exempel 1. Ingen vidare placering.

Exempel 1. Ingen vidare placering.

Exempel 2. Viktigt med avrinning mitt i cykelbanan.

Exempel 2. Viktigt med avrinning mitt i cykelbanan.

Exempel 3. En liten surpris för cyklisten.

Exempel 3. En liten surpris för cyklisten.

Vad säger handboken?

Eventuella rännstensbrunnar placeras alltid så att springorna ligger tvärs cyklisternas färdriktning.

Yay, helt rätt! Fast hoppsan, på sidan 56 läser vi

Mycket viktigt för att åstadkomma en god säkerhet, framkomlighet och bekvämlighet för cyklisterna är att utförande och underhåll av beläggningen är sådant att det inte förekommer ”potthål”, större sprickor eller andra ojämnheter.

Brunnarna skulle nog kunna jämföras med potthål rakt av. Det sjunger till ordenligt om man råkar köra över en brunn. Dessutom ger brunnarnas placering upphov till en del märkliga och panikartade väjningar. Nu på hösten är de ofta täckta av löv vilket gör dem osynliga. Frågan är också varför de ligger just där de ligger? När man nu äntligen hade chansen att bygga en ny väg – varför inte göra så att brunnarna kom rätt på en gång?

Vi cyklar vidare.

Dörrzonen mot lokalgatan är smal. Varför? Hela vägen inklusive cykelbanorna grävdes upp under arbetet. Cykelbanan hade kunnat göras bredare, särskilt ifall man istället lagt parkeringsplatserna på andra sidan gatan, mellan träden. Det har man valt bort och möjligen på grund av detta står alla (med ett eller två undantag) stolpar väldigt nära cykelbanan.

Fel och rätt. Stolpen intill husväggen står inte i vägen för någon.

Fel och rätt. Stolpen intill husväggen står inte i vägen för någon.

Vad säger handboken om stolparnas placering?

För att stolpe ska kunna placeras i skyddsremsa så bör denna vara minst 1,0 meter. Detta ger ca 0,4 m mellan stolpe och asfaltbeläggningen på cykelbanan vilket är den minsta hinderfria zon som ska finnas oavsett vilken sida om banan som hindret är placerat.

Kolla gärna bilderna, vad är er bedömning? Hur många av stolparna på bilderna har fyra decimeter till asfalten? Hur bred är skyddsremsan?
Klicka på bilderna för större versioner.
nynäs_stolpe_1_500

nynäs_stolpe_2_500

nynäs_stolpe_3_500

nynäs_stolpe_4_500

I mörker är det lätt att krocka med en stolpe, särskilt då man väjer för en brunn mitt i cykelbanan. Dessutom är cykelbanan dubbelriktad, vilket gör att man ofta tvingas ut i kanterna av cykelbanan. Då blir stolparna ett farligt hinder. Det märkliga är att man så stringent ställt stolparna så här – på bägge cykelvägarna, både norr- och södergående.

Vi kollar vidare.

Som cykelvägarna nu ligger bredvid huvudgatan antar man som cyklist att man har företräde för de lokalgator som kommer in från höger. Dock ser vi på handbokens sida 65 att det saknas en hastighetsdämpande, tvärsgående kantsten eller avvikande ramp för bilarna som kommer från höger.

Ur Cykelhandboken. Klicka för större.

Ur Cykelhandboken. Klicka för större.

Då de här överfarterna inte följer handboken kan det ge riktigt jobbiga följder. Enligt en trafikplanerare jag varit i kontakt med har principlösningen för genomgående gång- och cykelbana i handboken juridiskt stöd. Därför har korsande biltrafik väjningsplikt mot gående och cyklister.

Som lösningen ser ut idag är det enligt konsulten ytterst tveksamt om denna utformning juridiskt är att anse som en genomgående gång- och cykelbana. Om inte har cyklister och gående väjningsplikt vid passage av lokalgatorna.

Här finns alltså all anledning att ta det varligt som cyklist. Det är ganska troligt att vanliga högerregeln gäller här. Åh, justja – handboken gör också gällande att den genomgående cykelbanan ska vara ”utan ändrad beläggning” vid utfarterna. På Nynäsvägens är beläggningen naturligtvis en helt annan vid överfarterna.

Ta inte företräde för givet. Juridiskt kan det vara högerregeln som gäller.

Ta inte företräde för givet. Juridiskt kan det vara högerregeln som gäller.

Sammantaget ser det alltså ut som om Trafikkontoret högaktningsfullt struntat i sin egen manual som finns för cykelbanor på flera viktiga punkter. Det handlar inte om kosmetika, utan fel på grundläggande funktioner som i sin nuvarande utformning kan vara direkt farliga.

Det som fortsätter att förvåna mig, gång på gång, är att ingen som jobbar med det här bara stannar till, lyfter blicken och konstaterar att ”fasen, hörni, den där brunnen ligger nästan mitt i cykelbanan” och att det kanske är mindre bra.

Jag antar att det bara återstår att felanmäla alla stolpar, brunnar, korsningar på de splitternya cykelvägarna. Vilket jäkla slöseri med tid och resurser.

Det imponerar inte.

Författare: Jeroen

Jeroen är till vardags copywriter på Raring Design. Han har pendlingscyklat sedan 2008 och året-runt-pendlat sedan 2010. Cyklar på en Cykelfabriken Filibus Plus lastcykel med elassist.

Leave a Reply

73 Comments on "Recension: cykelbanorna längs väg 73/Nynäsvägen"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Lotta
Guest
Member

Bra. Tack!

Stefan Lyrmark
Guest
Member

Citat från korrespondens jag har haft med personal på Trafikkontoret. ”Jag har läst blogginlägget och kommentarerna om Nynäsvägen på cyklistbloggen.se och kan hålla med dig om att det mesta är helt relevanta klagomål. Generellt skulle jag dela upp klagomålen i tre kategorier, saker som orsakas av befintlig gatumiljö, ekonomiska prioriteringar i projektet samt fel som kan åtgärdas. Till de sistnämnda hör bland annat vissa stolpplaceringar som blivit fel och som vi kommer att påpeka vid slutbesiktningen.”
Fortsätt försök att påverka.

Dmitri F.
Guest
Member

Ni borde nämna att enligt Cykelplanen 2012 är detta ett pendlingsstråk, och minsta bredd för dubbelriktad cykelbana på pendlingsstråk är 3.25m (4.5m vid höga flöden) enligt planen.

Den överhuvudtaget minsta bredden på dubbelriktad cykelbana är 2.5m enligt cykelplanen. Denna cykelbana är inte mer än 2m om jag minns detaljplanen rätt.

Nu kan det komma ursäkter att planen gjordes innan ”cykelplan 2012” antogs, men även i handboken ”Cykeln i Staden” anges 2.5m som normalbredd för dubbelriktad cykelbana och 2m anges som absoluta minimimått. Och ett pendlingsstråk borde ha haft ”normalmått” som utgångsläge, kan man tycka.

Olof E
Guest
Member

Det ser ut som gångbanan är för smal för att separation g/c ska funka. Stor risk de som kommer ut från fastigheterna korsar cykelbanan utan att se sig för. Och var kommer snön plogas upp i vinter? En cykelfartsgata borde funka bättre gissar jag.

Dmitri F.
Guest
Member

Jag misstänker att utfallet blir som Hägerstensvägen, det ser ju ut att vara exakt samma bygge, största skillnaden är att cykelbanan ser ut att vara lite bredare på Nynäsvägens variant…

http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/moderat-cykelpolitik-del-2.htm

Det lär komma rumble strips när boende som går ut på trottoaren blir ”överaskade” av att det kommer cyklar på cykelbanan.

zeraien
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Recension: Cykelbanorna längs väg 73/Nynäsvägen.
http://t.co/KiOASA6QJc #cykla #trafikplanering

MacTommy
Guest
Member

Efter ett långsamtgående fiberprojekt i området i Hässelby där jag bor så möts man en annan bild av hur TK ställer krav på entreprenörer.
Den representanten ifrån TK har definitivt läst handboken… Skulle alla ifrån TK vara lika rabiata som de har varit i återställandet i vårt område så hade dessa nya cykelbanor inte sett ut som de gör idag… eller så hade de personer fått sparken då beställningarna hade blivit mer omfattande på hur saker ska åtgärdas = högre kostnader från beställaren.
Nästan att de lyckade tvinga ”vår” entreprenör att ställa om 100m trottoar bara för att de 2m de lyfte för att komma fram med kablaget inte följde handboken. Skämtsamt sa vi att de även skulle gnälla på matjorden de lagt ut för att återställa gräsmattorna… och JA!!!!… de var fel typ av jord… TK ville ha blomjord istället för matjord. 18 nya lastbilar med blomjord ligger nu på plats. 😉

Tyvärr så fegar TK och beställarna ur när de kommer till cyklister och gående då de måste inkräkta på bilismen… inkräktar man mot bilismen så är man rökt.

papatangofive
Guest
Member

RT @KristerIsaksson: @perankersjo Vilka tungt vägande skäl/motiv kan finnas när TK INTE följer sin egen cykelhandbok?: http://t.co/fT3EhdqY…

DANIELLINDSTRM
Guest
Member

RT @cykelliberalen: Ni måste läsa suveräna @Cyklistbloggen senaste inlägg. En tragisk fallstudie. http://t.co/YAUulBQ7Tw

eddiman64
Guest
Member

RT @cykelliberalen: Ni måste läsa suveräna @Cyklistbloggen senaste inlägg. En tragisk fallstudie. http://t.co/YAUulBQ7Tw

DavidPVelo
Guest
Member

RT @cykelliberalen: Ni måste läsa suveräna @Cyklistbloggen senaste inlägg. En tragisk fallstudie. http://t.co/YAUulBQ7Tw

AndreasD
Guest
Member

Allt detta skulle ju vara fetintressant att få en kommentar av de borgarråd(?) som mest brukar uttala sig om cykling när det går åt rätt håll. Skulle också vara intressant med ett perspektiv från TK om hur det kan bli så fel gång på gång på gång på gång….

Synd bara att det finns dialog när staden tycker sig gjort ngt bra – som ”invigningen” av den ”nya” arenaleden…

Dmitri F.
Guest
Member

Den nya arenaleden, som ju inte blev så bra trots allt… http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/moderat-cykelpolitik-del-6.htm

😉

Jag håller med dig, jag undrar var ursäkterna och bortförklaringarna är när det blir så här… vore en skön omväxling för en gångs skulle om de kunde ta på sig ansvaret för dessa misslyckanden!

Emma Wahlberg
Guest
Member

Jag väljer att fortsätta att cykla förbi Sandsborg i stället, som jag gjorde under ombyggnaden. Den här cykelbanan är inte byggd för mig som cyklist. Kanske kan fungera som dyr lastplats för butiker och boende i stället.

Ms_Xx
Guest
Member

Några tänkbara förklaringar (inte ursäkter): man vill alltid ha ett fall på minst 2% ut från hus, i 3m. Gissar att 3-meterslinjen ut från hus här hamnar i cykelbanan. Då hamnar brunnarna där om man inte tar ett aktivt beslut att lägga dem någon annanstans (lämpligen i den längsgående ränndalen).
En annan förklaring kan vara att man har återanvänt de gamla brunnarna (mycket troligt), då det är ett enkelt sätt att spara pengar. Nya brunnar är dyra, befintliga billiga.
Att använda gallerförsedda ränndalar i stället för brunnar är väldigt mycket dyrare. Då ryker de, till förmån för brunnar.
Slutligen skyltar: landskapsarkitekten som troligtvis ritat trottoar/cykelbana sköter normalt sett inte skyltningen. Den sköter trafikare, som ofta mest tänker på trafik som = motorfordonstrafik. Skyltarna sätts enligt standard 50cm från vägkant, och hamnar alldeles för nära cykelbanan. Utom vissa skyltar som entreprenören av någon anledning sätter ännu närmre.

Angående hela vägsektionen, dvs bredd på gata/skyddsremsa/trottoar så är den ofta bestämd av beställaren, dvs. trafikkontoret.
Många kockar…

Stefan Lyrmark
Guest
Member

Jag felanmälde brunnslock och lite asfaltering till trafikkontoret i början på oktober. Jag vill ge Trafikkontoret en eloge för att de svarade och för att de lovade att snabbt åtgärda asfalteringen. Jag tror att rätt väg för att få vår röst hörd är genom vänliga men envisa felanmälningar, artiklar och dylikt.
Angående brunnslocken var svaret:
”Frågan med brunnslock är desto mer komplicerad. Det är ett befintligt dagvattensystem och vi har flyttat på brunnarna så mycket som möjligt för att anpassa systemet till den nya cykelbanan, men vissa brunnar har inte kunnat flyttas tillräckligt långt för att placeras i ränndalen. Även om hela gatan har varit uppgrävd, så är det bara på en ytlig nivå. Vi har inte utfört någon ledningsomläggning, vilket skulle göra att projekt hamnat i en helt annan storleksordning. Under gång – och cykelbanan ligger, förutom dagvattenledningarna, ledningar för VA, gas och el.”

Mmmm
Guest
Member

Hade man inte kunnat lagga lutande ror ner till brunnen, det borde ju bli bra nog fall anda?

Tomas Granditsky
Guest
Member

Torsgatan från Norra Bantorget upp till ST:Eriksplan är ju relativt ny också.
Här finns det flera brunnar som ligger nersjunkna ett par centimeter, kör man ner i en sån får man rejält ont i kulpåsen om man inte är beredd.

Sen finns även dom där metalskydden eller vad det är för kabeldragningar, fyrkantiga ”lock” med räfflor på, kör man med smala däck där får man spårning, skitläskigt.

Dmitri F.
Guest
Member

ARGH! Jag hatar verkligen de där räfflade locken. Har man <=25mm däck så är man rökt om man hamnar på en sån, har åkt i backen ett par gånger innan jag lärde mig "knepen" (= undvik skiten som pesten!)

Jonatan
Guest
Member

Den där lösningen i korsningen borde ju även göra det tveksamt om de bilförare som kör på huvudgatan har väjningsplikt mot de bilförare som kommer från höger, på lokalgatan.

Den lösningen finns dessutom på fler ställen:
https://maps.google.se/maps?hl=sv&ll=59.238913,18.101016&spn=0.002554,0.008256&t=m&z=18&layer=c&cbll=59.238788,18.101265&panoid=S8QymWmuBtiRydWf-HPSlQ&cbp=12,286.89,,0,15.91

Guldhedencyklare
Guest
Member

Jag tycker det ser ut som att de trafikanter (även cyklister!) som kommer från tvärgatorna kör över antingen en stopplinje eller en spärrlinje. Om det är en stopplinje är frågan varför man överanvänder stopplinjer, och på så sätt vänjer folk vid att inte ha full respekt för stopplinjer, men då är det ingen tvekan om att de som kommer från tvärgatorna har väjningsplikt. Om det är en spärrlinje är frågan varför man vänjer folk vid att inte respektera spärrlinjer.

Campy007
Guest
Member

Recension: cykelbanorna längs väg 73/Nynäsvägen. Lösningen följer inte stadens egna regelverk. http://t.co/mqkiPbfwuq

Jonatan
Guest
Member

Tack för att ni fortsätter ta upp sånt här. Jag brukar cykla Nynäsleden genom Gamla Enskede och efter att ha sett dessa bilder är det kanske bäst att fortsätta med det. Det lustiga med skyltarna är att man på vissa ställen lyckats göra rätt och ställt dom vid husen. Varför kunde man då inte göra likadant med resten av skyltarna?

violanders
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Recension: Cykelbanorna längs väg 73/Nynäsvägen.
http://t.co/KiOASA6QJc #cykla #trafikplanering

André
Guest
Member

Tycker ni att den cykelbanan var dålig, fortsätt då förbi korsningen och ner mot Sköndal. Först har de inte ens gjort det möjligt att komma upp på cykelbanan eller ens skyltat att det är en cykelbana. Sen finns det lite närgångna skyltar. I korsningen med Vinthundsvägen ska cyklister svänga 90 grader på mindre än en meter annars åker man rakt in i ett träd.

Mats
Guest
Member

Skönt att det inte bara är jag som häpnar över dessa rännor. Dessbättre handlar det väl bara om 30m. Korsningen där man svänger av för att korsa Sofielundsvägen, om man kommer söderifrån, är också märkligt markerad. Lätt att hamna på fel sida.

Hasse
Guest
Member

Så tröttsamt! Och som vanligt är det ingen som har ansvar för det som sker. Det blir en massa rundgång i byråkratin och alla skyller på alla. Ungefär som bygget vid Frescati.

KristerIsaksson
Guest
Member

@malmolund De kan börja med att LÄSA o FÖLJA sin egen handbok så kommer de långt, mycket långt. @Cyklistbloggen

lobbin
Guest
Member

RT @cykelliberalen: Ni måste läsa suveräna @Cyklistbloggen senaste inlägg. En tragisk fallstudie. http://t.co/YAUulBQ7Tw

Richard
Guest
Member

Om jag hade Nynäsvägen som cykelväg hade jag garanterat cyklat på gatan. Dagvattenrännor var tionde meter är sjukt irriterande.

Vilka inkompetenta klåpare som har skött det här – från skissbord till spadtag. Vi snackar om en raksträcka som har haft avstängd trafik. De har grävt upp hela gatan och hade som Jereon skriver alla möjligheter att visa resten av Stockholms alla kommuner hur de ska bygga en bra och säker infrastruktur för bilister, cyklister och gångtrafikanter.

När Vällingby byggdes kom en hel värld för att se hur vi svenskar hade planerat den första ABC-staden. Om folk vallfärdar till Nynäsvägen så är det i avskräckande syfte. Finn femtio fel och vinn en verktygslåda.

Vinyl24
Guest
Member

RT @cykelliberalen: Ni måste läsa suveräna @Cyklistbloggen senaste inlägg. En tragisk fallstudie. http://t.co/YAUulBQ7Tw

CLW_Everett
Guest
Member

RT @cykelliberalen: Ni måste läsa suveräna @Cyklistbloggen senaste inlägg. En tragisk fallstudie. http://t.co/YAUulBQ7Tw

GeviMariaClemes
Guest
Member

RT @cykelliberalen: Ni måste läsa suveräna @Cyklistbloggen senaste inlägg. En tragisk fallstudie. http://t.co/YAUulBQ7Tw

Jakob Hammarbäck
Guest
Member

Bra att ni tar er tid att skriva sånt här, med bra foton och urklipp ur handboken. Man kan ju tycka att en stor kommun som Stockholm kan avsätta resurser för att skriva en handbok, och sedan bygga upp ett team med kompetenser så att den kan efterlevas.

Här i Uppsala har man precis beslutat om den nya Cykelplanen, och det är ju bara ett första lilla myrsteg framåt.

malmolund
Guest
Member

@Cyklistbloggen Vad håller hufvudstaden på med? Så himla svårt är det faktiskt inte. Det har byggts cykelbanor förr. Men omvärldsbevakning?

malmolund
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Recension: Cykelbanorna längs väg 73/Nynäsvägen.
http://t.co/KiOASA6QJc #cykla #trafikplanering

Hanna
Guest
Member

Det som mest förvånar mig är stolparna!?!?! Och personligen hade jag nog förväntat mig väjningsplikt eftersom det bara ser ut som en heldragen vit linje. Men tråkigt att de verkar tycka att asfalt och bilder på cyklar gör det till en bra cykelväg… Ogillar också brunnar i cykelvägen det är också alltid där det bildas sprickor och bular efter vintern gjort sitt… Blir intressant att se svaret du får på din felanmälan.

Magnus P
Guest
Member

Just väjningsplikten hade jag varit busenkel att fixa genom att komplettera med hajtänder och eller/skylt för bilarna, utan att ändra utformningen i övrigt.

oscarvirot
Guest
Member

RT @cykelliberalen: Ni måste läsa suveräna @Cyklistbloggen senaste inlägg. En tragisk fallstudie. http://t.co/YAUulBQ7Tw

Veloman72
Guest
Member

Knyter näven i fickan. Tack, mycket bra igen av @Cyklistbloggen ”Recension: Cykelbanorna längs väg 73/Nynäsvägen. http://t.co/Cbyiwgf9ZO…”

RichardHerrey
Guest
Member

RT @cykelliberalen: Ni måste läsa suveräna @Cyklistbloggen senaste inlägg. En tragisk fallstudie. http://t.co/YAUulBQ7Tw

SannaSofi
Guest
Member

Trist läsning: Recension: cykelbanorna längs väg 73/Nynäsvägen http://t.co/dZ94DV6qwE

mikaelordenius
Guest
Member

@StockholmsStad fortsätter strunta i sin handbok för nya cykelbanor. Hoppas pengar inte är från cykelmiljarden #cykla http://t.co/O1NBoS3qXO

Peter Holmberg
Guest
Member

sånna dagvattenrännor har man även lagt över gång och cykelbana när man gjorde om dem vid shell-macken i aspudden tidigare i höstas.

Cyklistbloggen
Guest
Member

RT @cykelliberalen: Ni måste läsa suveräna @Cyklistbloggen senaste inlägg. En tragisk fallstudie. http://t.co/YAUulBQ7Tw

cykelliberalen
Guest
Member

Ni måste läsa suveräna @Cyklistbloggen senaste inlägg. En tragisk fallstudie. http://t.co/YAUulBQ7Tw

SusannaDorlich
Guest
Member

Varför är det så svårt att göra rätt? Recension: cykelbanorna längs väg 73/Nynäsvägen http://t.co/KqOaKFeiov @cyklistbloggen

Greijus
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Recension: Cykelbanorna längs väg 73/Nynäsvägen.
http://t.co/KiOASA6QJc #cykla #trafikplanering

Cyklistbloggen
Guest
Member

RT @KristerIsaksson: @perankersjo Vilka tungt vägande skäl/motiv kan finnas när TK INTE följer sin egen cykelhandbok?: http://t.co/fT3EhdqY…

JMyrenas
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Recension: Cykelbanorna längs väg 73/Nynäsvägen.
http://t.co/KiOASA6QJc #cykla #trafikplanering

velonoir
Guest
Member

@cykelbloggar @Cyklistbloggen inte förvånad. Tvinga på tjänstemännen en tjänstecykel och tvång att cykla varje dag på sina byggen i 10 år

cykelliberalen
Guest
Member

@Cyklistbloggen mycket mycket bra inlägg. Men så pinsamt, uselt och oskickligt genomfört av kommunen. Varför en handbok om den ej läses?

blackplanet616
Guest
Member

@cykelbloggar @Cyklistbloggen och avfarten/uppfart söderut t sandsborg har högkantsten. #fail #ny

GustavSvaerd
Guest
Member

RT @KristerIsaksson: @perankersjo Vilka tungt vägande skäl/motiv kan finnas när TK INTE följer sin egen cykelhandbok?: http://t.co/fT3EhdqY…

KristerIsaksson
Guest
Member

@perankersjo Vilka tungt vägande skäl/motiv kan finnas när TK INTE följer sin egen cykelhandbok?: http://t.co/fT3EhdqYh4
#08cyklist

KristerIsaksson
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Recension: Cykelbanorna längs väg 73/Nynäsvägen.
http://t.co/KiOASA6QJc #cykla #trafikplanering

GabGjerswold
Guest
Member

Ta fram en handbok, men följ den inte… ”@Cyklistbloggen: Recension: Cykelbanorna längs väg 73/Nynäsvägen.
http://t.co/XvBoigPkqu #cykla

Eorlingur
Guest
Member

Cyklistbloggen skriver det vi alla tänker: http://t.co/tnW7AY4XBS Cyklar där varje dag och kan bara instämma.

jwolfers
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Recension: Cykelbanorna längs väg 73/Nynäsvägen.
http://t.co/KiOASA6QJc #cykla #trafikplanering

cykelbloggar
Guest
Member

Cyklistbloggen: Recension: cykelbanorna längs väg 73/Nynäsvägen http://t.co/8lJEYH890Z @Cyklistbloggen