Repris: Får man stanna/lasta/parkera/ställa säckar/ha pickic i cykelfälten?

| 32 kommentarer

Vi har ju skrivit om att det är förbjudet att både parkera och stanna i cykelfälten (Trafikförordningen, 3kap §53 st 7). Men så fick jag en länk från en lastbilsförare via Twitter.

Kanske ok?

Kanske ok?

Hen skriver att det visst är tillåtet för lastbilar att stanna och lasta i cykelfält, eftersom Stockholm har ett undantag från den regeln:

Utan hinder av lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon får, vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 6 och 18, motordrivet fordon med en bruttovikt överstigande 3,5 ton och taxi parkeras under högst 30 minuter. Medgivandet gäller inte i för särskilt ändamål eller fordonsslag anordnad zon eller i körfält för fordon i linjetrafik.

Jag är usel på att förstå komplicerade texter så jag ställde frågan direkt till Bevakningstjänst, som sköter parkeringsövervakning i Stockholm. De svarade:

Hej!

I den lokala föreskriften står det att tunga fordon samt taxi får stå på parkeringsförbud, 30 min, vardagar 6-18.

I ett cykelfält är det förbjudet att stanna, inga undantag finns.

Cykelfält är ett körfält, det räknas inte som en ”zon”.

I ett cykelfält är det förbjudet att stanna, inga undantag finns”. Det är ju förhållandevis glasklart får man säga.

EDIT: Nej, det var tydligen inte så glasklart eftersom folk nu lyfter fram att tex ”Försvarsmaktens fordon under militär operation” får stanna lite som de vill. Bevakningstjänst svarade på mitt mail där jag frågade om last- och taxibilar. Det är alltså för dem inga undantag finns.

Jag hoppas det är ännu lite tydligare.

 

Dela!Share on Facebook164Tweet about this on TwitterShare on Google+1Email this to someone
christian@gillinger.se'

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

 • Nu passar dock ej ”Utan hinder av lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon”, detta då det inte är en lokal trafikföreskrift som förbjuder parkering på cykelfälten utan det är 3 kap. Bestämmelser för trafik med fordon 53 § stycke 7.

  Just 3 kap. 53 § stycke 7 är inget som kommunen kan besluta om.

  Läser man 10 kap. Lokala trafikföreskrifter m.m. 1 § stycke 16 så är det tydligt.

 • Elin

  Känns som vi har en hel del militärfordon och militära operationer då i Stockholm m.a.o. Kommer Taxi Stockholm’s nya bilar vara kamouflerade? Frågorna är många….

 • Jocke

  Jag tror taxibilarna måste komma ifrån mentaliteten att de ska stanna precis utanför porten dit beställningen gått – man kan inte ockupera absolut närmsta asfaltyta från adressen ifråga, lika lite som när man parkerar bilen, utan får välja närmsta lämpliga ställe. T.ex. en lastzon eller liknande. Även taxipassagerare kan gå 50 meter. Och är det en rörelsehindrad passagerare, typ färdtjänst, så kan hen ju ändå inte gå själv, utan behöver hjälp från chauffören. Då spelar 50 eller 10 meter ingen roll. Men det kräver nya rutiner hos taxibolagen. ”Odengatan 40, ja då kommer taxin till lastzonen runt hörnet, på Döbelnsgatan, eftersom det är stoppförbud på Odengatan.”

 • Tor Sandqvist

  Mer än en gång har det hänt mig, när jag frågat föraren till ett motorfordon varför han står still mitt i ett cykelfält, att han svarat att det beror på att fordonet är trasigt. Är det någon som vet vad lagen säger om detta? I vilken mån medges undantag från trafikregler när man har fel på bilen/lastbilen/bussen? Är det befogat att förlägga sitt nödstopp just till cykelfältet?

 • Pär

  Finns ett antal fordonstyper som får blockera cykelfält.
  Kontrollera Trafikförordningen och Militärtrafikförordningen så får ni se.

  • Newinter

   Du nämner Militärtrafikförordningen, det är nog väldigt sant att militära fordon och t.ex. polisfordon i utryckning är undantaget från detta. Så det sista påståendet i inlägget kanske inte är 100% sant. Däremot så säger väl de lokala föreskrifterna ganska tydligt att t.ex. en lastbilschaufför inte får parkera eller stanna där under några omständigheter, då det är ett körfält/zon avsett för cykeltrafik. Inte alls samma sak som en sträcka där parkeringsförbud råder. Och det är väl just såna händelser detta handlar om, då det oftast är sådant som inträffar.

   • Jo, i sammanhanget är påståendet helt sant. Det handlade om lastbilar och taxibilar. Inte utryckande fordon oavsett slag.

  • Ja, visst. Men nu handlade det om civila last- och taxibilar. Jag gör ett förtydligande i bloggposten.

 • Fick frågan varför jag inte frågade Trafikkontoret. Det var för att de hänvisade till Bevakningstjänst förra gången jag frågade.

 • Jonas Högström

  Min favorit var när en polisbil stannat i cykelfältet utanför mcdonalds på Hornsgatan medan kollegorna gick in och hämtade mat. När jag påtalade för dom att det inte var tillåtet mumlade dom nått om att det var fullt i p-rutorna…

  • Faktum är att de är de enda som får ställa sina fordon där. De får ställa dem var de vill, även om de inte är under utryckning. Det betyder inte att det alltid är bra, men de får iaf…

   • Egentligen så får de endast parkera hur de vill i tjänsteutövning, men som IG_Chefen sa på twitter ”Spannet är brett mellan tjänsteutövning och utryckning.”

    • Erik Johansson

     Tror de har en lite generös tolkning av det där, men de kanske ha betald mattimme. De kör genom bussgator på väg till maten också. Vilket är sjukt jobbigt eftersom de syns mycket sämre än bussar.

 • NLC76

  Samtidigt kan maninte låta bli att undra varför det isf ska reserveras gatuyta åt ”lastzoner” om de nyttjande fordonen ändå tillåts stå där det är parkeringsförbud i upp till 30 minuter.

  • Newinter

   Antar att det beror på att undantaget trädde i kraft 1 januari 2011, samt för att man ska kunna reservera yta (utan att det är fritt fram för alla övriga bilister att parkera där) för detta där det annars skulle vara svårt eller omöjligt att lasta/lossa på ett rimligt sätt.

   • Nils Calmsund

    Kan vara så, men samtidigt så verkar åkarna själva tycka att lastzonernas placering inte är tillräckligt bra för alltsom är lastzonerna tomma och istället parkeras det på gatan precis utanförleveransadresserna.

    • Håkan

     Man skulle ju önska sig ett krafttag från polisens sida för att stävja detta oskick! Jag menar, kan lägga resurser på att ta rödljuskörande cyklister så borde detta vara ännu enklare, sittande fåglar liksom…..

     • Richard

      Där håller jag med dig. Kan inte polisen stanna och ge böter på plats som amerikansk polis? Tycker att poliser ska ingripa mot ALLA brott de ser istället för att bara cirkulera runt efter större brott.

      Jag ser dagligen polisbilar som passerar bilar som står på cykelfält utan att de stannar.

      • Faktum är att både Söderortspolisen och Södermalmspolisen gjort just det. Vi skrev om det för några veckor sedan.

 • Lars

  Enligt 10 kap 16§ andra stycket 16 så kan man bevilja undantag från t.ex. 53§ första stycket 2-5, 9 och 10. Men parkering i cykelfält är förbjudet enligt punkt 7. Och den regeln kan man inte bevilja undantag ifrån, om jag tolkar lagen rätt.

 • PerTEriksson

  I cykelfält och cykelbanor råder förbud att STANNA, inte förbud att PARKERA. Lägg det på minnet!

  • Håkan

   Är du ett troll?

   • PerTEriksson

    Va?

  • Cynisk Cyklist

   Vägtrafikfördningen 3 kap. 48 § 2 st. ”På en gång- eller cykelbana får andra fordon än tvåhjuliga cyklar eller mopeder klass II inte stannas eller parkeras. Förordning (2007:101).”

   Ser väldigt mycket ut som ett parkeringsförbud – om man inte har en tvåhjulig cykel eller moped klass II. (Dvs man får inte heller parkera sin trehjuliga cykel om man har en sådan.)

   • PerTEriksson

    Jag kanske uttrycker mig oklart. Om det är förbjudet att stanna så är det givetvis förbjudet att parkera. Men lastbilschauffören som presenterade sina undantag utgick från att det bara var förbjudet att parkera. Undantagen gäller parkeringsförbud men inte det starkare stoppföbudet.

 • Newinter

  ”Medgivandet gäller inte i för särskilt ändamål eller fordonsslag anordnad zon”. Tycker jag känns som en ganska odiskutabel definition av t.ex. ett cykelfält. Men som Krister Isaksson säger, man tolkar ju ofta saker och ting till sin egen fördel…

 • Krister Isaksson

  Ett mycket vanligt fenomen: Att läsa o tolka regler så att de är till ens egen fördel. Sedan gärna sprida vidare som de vore sanningar för då gör man ju än mer rätt…