Cykeltutredningen: Väjningsplikt för cyklister

| 48 kommentarer

Cykelutredaren föreslår att fordon får väjningsplikt för cyklister som korsar vägen från cykelöverfarter. En ”cykelöverfart” definieras idag som:

 en del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering. En cykelöverfart är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakad.

Idag ska cyklister stanna för all korsande trafik när vi kör från cykelbana ut eller över blandtrafikväg. Till skillnad från fotgängare som har zebralagen som säger att bilister alltid ska lämna företräde alltså.

Redan ordet ”cykelöverfart” visar hur lagstiftaren ser på cykelvägen i förhållande till vägen där bilisterna kör. Bilistvägen kallas ju inte ”bilöverfart” när den korsar en cykelväg. Eftersom bilismen är normen utifrån vilket allt annat mäts.

Egentligen en korsning

 

Cykelvägen är helt enkelt inte en del i trafiken, utan något som ska köra över den. Det känns ju mindre modernt och jag tycker kanske att en cykelutredare som författar en utredning med titeln ”Ökad och säkrare cykling –en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv” och som uttryckligen skriver att:

Cyklingen bör alltså vara en del av helheten och behandlas likvärdigt med andra transportsätt

borde ha sett det. Om cykling ska vara likvärdigt med övriga transportsätt, bör rimligtvis även cyklisters vägar vara likvärdiga övriga vägtyper. Vilket skulle göra ”cykelöverfarterna” till det de i praktiken är, nämligen korsningar och därmed hade utredaren haft en jätteenkel uppgift: Föreslå att högerregeln gäller. Glasklart, samma regler för alla och något som verkligen visar att cykling är ett likvärdigt transportsätt med alla andra.

Det som talar emot ett jämställande av trafikantslagen är möjligtvis att cyklister är ”oskyddade trafikanter”, precis som fotgängarna. Vilket skulle motivera ett starkare skydd i form av bilisternas väjningsplikt vid platser där cykelväg korsar blandtrafiksväg.

Alternativet hade ju då varit att bara jämställa ”överfarten” med ett övergångsställe och föreslå att bilister får samma väjningsplikt för både fotgängare som för cyklist. Alltså låta zebralagen omfatta även cyklister.

Men istället väljer utredaren att vattna ur förslaget. Han föreslår väjningsplikten bara kommer gälla om ”överfarten” först anpassats så att fordonens hastighet inte överskrider 30 km/h. Det låter ju bra, låg hastighet är ju säkrare.

Då kan det vara värt att göra en återblick till vad som faktiskt hände när zebralagen infördes, alltså väjningsplikten för bilister vid övergångsställen. Då tog kommunerna bort 20-25% av alla övergångsställen, och borttaganden pågår fortfarande, något vi skrivit om här på bloggen flera gånger.

Snart även cykelöverfarternas öde?

 

Det finns inget som tyder på att något annat kommer ske för cykelöverfarter, tvärtom. Att säkra hastigheten till 30 km/h kommer kosta pengar (3 miljarder enligt den expert, Lars Ahlman, utredningen pratat med).  När Transportstyrelsen la exakt samma förslag 2009, skrev DN så här:

– Det är ganska självklart att många överfarter försvinner. Vi har åtminstone 1 000 i Stockholm. Att lägga ned tiotusentals kronor på vart och ett har staden inte råd med, säger Krister Isaksson, trafikplanerare på trafikkontoret.

Så, i praktiken är det oerhört få cykelöverfarter som kommer omfattas av väjningspliktsregeln.

Ett tredje alternativ vore att staten sköt till pengar för att se till att kommunernas budgetar inte resulterar i att det blir sämre för cyklister med borttagna överfarter, istället för bättre. Men det tycker utredaren är onödigt.

(Tilläggas kan att Lars Ahlman, som tillfrågades som expert av utredningen, tycker att säkrandet av cykelöverfarter ska bekostas av staten, inte kommunerna, för att snabbt få genomslag på regeländringen)

Läs övriga inlägg om cykelutredningen

Läs om cykelöverfartsreglerna idag (PDF-länk)

 

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

48 Comments on "Cykeltutredningen: Väjningsplikt för cyklister"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Dimo F.
Guest
Member

Jag tycker att cykelöverfarter är farliga även när man korsar den som cyklist.
På vissa ställen där det är en backe som slutar med en cykelöverfart, t.ex den som korsar kungsträdgårdsgatan i Stockholm, kommer det ofta cyklister i hög fart och kör rakt ut i vägen. Vissa svänger in på vägen, andra kör rakt över. Oavsett är det farligt för alla, då jag vet att de flesta inte har en aning om vad som egentligen gäller.

Jag behöver själv kolla upp reglerna minst en gång om året, för det är så sjukt otydligt som det är idag, just gällande obevakade cykelöverfarter.

Som cyklist på cykelöverfart ser man en cykelsymbol och bränner på. Som en som korsar en cykelöverfart blir man förvirrad, och är man dessutom paragrafryttare så blir det tuta som gäller. Eller värre, kollision.

Gör väjningsplikt, eller ta bort dessa, för att det är helt onödigt att ha markeringar som inte har någon effekt i praktiken.
Värst är det när cykelöverfarter sitter ihop med ett övergångsställe, då blir det gälet!

Dimo F.
Guest
Member

Tycker det är synd att cykelutredning var så klen som den var. Har läst en stor del av den, och så fort man läser något intressant, som ovan nämnda väjningsplikten för cyklister, så kommer det alltid en ”men” efteråt där man tonar ner argumenten och ”räddar sitt skinn”.

Det känns som att rapporten skrevs av politiker för politiker, och inte alls för cyklister.
Kan dock tillägga att jag har inte läst hela, då den är rätt lång. Men inte för att jag tröttnade på rapporten, utan för att jag blev så arg på de tomma orden och kassa argument.

Robert Andersson
Guest
Member

Jag har ett förslag. Kommunerna kan göra en översyn och med hjälp av lokal trafikföreskrift om lämna företräde eller stopp vid viktiga cykelpassager.

Nu kan man som cyklist på ett pendelstråk behöva lämna företräde på varenda lokalgata man ska korsa. Utfartsregeln för en billist behöver man enbart använda en gång som billist (start hemifrån), alt två om man behöver fylla på drivmedel. Som cyklist är andelen ”utfarter” minst tvåsiffriga för en normal tur.

Tommy Leandersson
Guest
Member
Måste göra ett inlägg på själva blogginlägget efter lite fundering… ”Föreslå att högerregeln gäller… solklart?” Nja… vad händer om man tittar på bilden ovan med billisten och cyklisten. Vad händer om cyklisten får en strid ström av bilar ifrån höger (uppifrån i bilden) och det kommer bilar ifrån vänster… men ingen mötande cyklist? Trafiksituationen är sådan att bilen ifrån vänster har ”förtur” eftersom du som cyklist är låst av högerregeln ifrån bilarna ifrån höger. Samma effekt får man vid en bilkorsning och det kommer bilar ifrån tre håll eftersom du får inte åka ut och blocka för bilarna som kommer ifrån vänster för att invänta att det är fritt från bilar till höger. Högerregeln har kommit till ett moment 27, den gäller men ändå inte. Högerregeln är ett usel knep att göra oss till likasinnade i denna trafikkorsningen, så länge inte  det är fler cyklar än bilar… men vi är inte där ännu.Tycker man ska lägga ner cykleutredningen och tänka större… Där man provar ta ett större helhetsgrepp, oavsett hur man rör sig så ska man utgå ifrån den minst skyddade trafikanten och komma fram till hur man kan göra det krångligt ju mer man är skyddad av ett skal och efter hur… Read more »
Bob
Guest
Member

Grejen är väl att det är svårt med zebralagen för gående redan som det är, att gälla även cykel tål att suga på. Lagen som är tänkt att skapa säkerhet för oskyddade i trakfiken har redan idag mycket tydlig baksida med olyckor, lägg då till cykel… Vidhåller dock att zebralagens intentioner är kalasbra; tycker den är värd ett rejält räddningsförsök – satsas ju ingenting idag på att få den att funka! Bara konstateras att ojoj va farligt det är…

Högerregel är väl inte så himla dumt! (särskilt inte om man nu inte lyckas skaka liv i zebralagen så som det var tänkt.) I tätort fattar jag inte varför bilen får ta all den plats den gör, måste vara tidsfråga innan det slår om på riktigt (skulle ju tagit fart efter cykelutredningen, grr). Vore intressant att få någon stad att våga testa med högerregel! Spännande.

Såna här hållermedinlägg som jag skriver nu är ju sådär (jaja), men visst tusan borde utredarn ha tänkt på det där du var inne på; varför ska cyklarnas väg inte vara en likvärdig med andra vägtyper och cykelöverfarter borde rimligen anses vara korsningar… Klockrent.

Tommy Leandersson
Guest
Member
Felet med Zebralagen är att man har gjort ett tillägg för billisterna, men inte informerat att gående fortfarande har skyldighet att verifiera att det är säkert att gå över. Med billisternas ”stoppskyldighet” så tror folk att det är fritt att kliva rakt ut i gatan, men så är inte fallet och därför kommer olyckorna. Eftersom det är svårt att få folk att fatta att de har skyldigheter när man kliver ut i vägen med Zebralagen så tar man bort övergångställen. Innan Zebralagen och som fortfarande gäller vid passage av väg… Vi är skyldiga att se oss för när vi passerar en väg, oavsett om det är på ett övergångställe eller på annat ställe… jag anser att vi även har den skyldigheten när vi går över ett bevakat övergångställe, kan ju komma en idiot som missat att det är rött.Lagen finns och ger en falsk trygghet på övergångstället enbart p.g.a. att man har släppt sin egna säkerhet till bilförarna och litar blint på deras omdömme utan att tänka på ens egna skyldigheter enligt lagen… Ta bort övergångstället och du flyttar fokus ifrån bilföraren och det är vi själva som står för vår säkerhet genom att gå över när det är fritt. Kan man inte… Read more »
Robert Andersson
Guest
Member

 Nog har de informerat de gående. Det står ju i lagen. Att det finns billister samt gående som inte håller sig uppdaterade på svensk författningssamling är förstås ett problem. 🙂

Körkort räcker ej, lagarna ändras många gånger under giltighetstiden.

Johannes Westlund
Guest
Member
5 § Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna.Föraren får köra vidare endast om det med beaktande av andra trafikanters placering, avståndet till dem och deras hastighet inte uppkommer fara eller hinder. (—) 14 § Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse. 15 § Utöver andra fall som anges särskilt skall förare hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet 1. inom tättbebyggt område, 2. när sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleksförhållandena, 3. vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen, 4. där korsande fordonstrafik kan förekomma, 5. i skarpa kurvor, 6. vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd, 7. vid risk för bländning, 8. vid möte med andra fordon på smala vägar, 9. vid halt väglag, 10. när fordonet närmar sig… Read more »
Johannes Westlund
Guest
Member

Som ytterligare tillägg verkar medvetenheten om passagerna om hastighetsreglering vara extremt låg. Jag fick för inte alls länge sedan förklara för några avlägset bekanta att om man är hårsmånen att tappa kontrollen över sin bil för att en annan bil oväntat svänger ut från en utfart, då har man kört för fort. Det pratas inte i media om att majoriteten av alla bilister inte tar den här särskilda hänsynen. Står det 50 på skylten är det 50 + några procent påslag. Detta är ett allvarligt problem som kostar liv årligen. Om det är liv man vill rädda och säkerhet man vill höja så bör man återkalla samtliga körkort. Det är den effektivaste åtgärden för att öka traifksäkerheten. Bilen är en förmån som missbrukas. Jag ser bil som något som bör vara frihet under ansvar. Idag finns inte den där ansvarsbiten med, vilket gör att de flesta bilister (vi pratar 80% eller mer) kör för fort för att bara ta ett exempel. Bilister är också vållande i absolut flest dödsolyckor. Den där ansvarsbiten finns inte med. Vilket den borde göra.

Tommy Leandersson
Guest
Member
Problemet är fortfarande att bara för en kategori har större skyldigheter så innebär det inte att det är någon annans rättigheter. Bara för att jag har en skyldighet bakom ratten så är det inte automatiskt att den som inte har den skyldigheten får det som sin rättighet. Vi har alla skyldigheter i trafiken och hur jag rör mig i trafiken påverkar andra. Om jag blir påkörd så påverkar det mig och troligtvis den som fick mig på motorhuven. Jag har ett val, även om bilföraren har en skyldighet, att faktiskt välja att kliva rakt ut i gatan när jag anser att det är läge. Vi måste sluta att skyffla över ansvaret på andra, även om bilarna är stora plåtlådor som kan döda. Om bilar är vållande till flest dödsolyckor, hur får man ner det antalet till noll? Svaret är att skrota alla bilar. Finns inte bilarna så kan de inte döda… oavsett om man har körtkort eller ej. Vissa är beroende av bilarna, gör det då krångligt att använda dessa istället för att förbjuda, för då är det en prioritering om man ska ta bilen eller ej. Låt inte ett tal på en skylt vara det man tror ska rädda liv, även… Read more »
Johannes Westlund
Guest
Member

Du använder hela tiden det implicita antagandet att det är fotgängare som gör fel som sticker ut foten och förväntar sig att bilar (med hänsyn tagen till hastighet och position) ska stanna. Det stämmer inte. Enligt författningen kan fotgängaren förvänta sig att fordonen som ska korsa övergångsstället stannar om det är inte är uppenbart omöjligt. 

Fotgängarna gör alltså i allmänhet inte fel. De ska förvänta sig att bli framsläppta. När så inte sker, så är det bilisten som har gjort fel. Fotgängarens enda skyldighet är att inte gå rätt ut om det är någon bil som precis är i processen att passera. I annat fall är det bilisters förbaskade skyldighet att se upp. Och det är det som är problemet. Inte att fotgängare går rätt ut. Om man tittar på statistiska mätningar.

Tommy Leandersson
Guest
Member
Det finns ett uttryck… ”Det går inte att lära gamla hundar att sitta”. För att få tanken bakom Zebralagen att fungera så bör man byta ut alla blå/vita övergångsställen mot en ny skylt. Skylten måste vara av väjninsplikt-typ, t.ex. fast triangeln vriden 180grader så att den inte betyder ”varning”. Detta gör det tydligt vad som gäller när man passerar triangeln.Ny införd skylt med en sammankopplad lagtext gör att det är en tydlig markering vad som faktiskt gäller på ett övergångställe. Jag får inte passera skylten förrens jag ha verifierat att det är fritt fram. Annars så fortsätter man att köra bil som man alltid har gjort, oavsett om vi har Zebralagen eller ej. Där är kopplingen med den sittande hunden, vi kör bil som vi blev lärda en gång i tiden och har svårt att lära om. Vi har ett tillägg i lagen, men det är samma skylt som sitter framför på stolpen.Sen måste man bli tydlig på två punkter… 1) Vi har bara skyldigheter i trafiken och inte en enda rättighet. 2) Vi har ett gemensamt ansvar för att undvika trafikolyckor. 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter 1 § För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som… Read more »
Dimo F.
Guest
Member
Jag förstår inte varför man behöver ändra skylt… Vid ALLA övergångsställen i hela Sverige gäller ju samma sak, dvs bilar har väjningsplikt. Då kan man ju konstatera att den vanliga fyrkantiga herr gårman är i praktiken en väjningspliktsskyt. Lägg pengarna istället på en stor polisinsats i ett halvår över hela landet, öka bötesbeloppen och se hur det hela nog blir bättre. Och i övrigt, varför ska det vara gångtrafikantens ansvar? Det finns fler gående än bilar i en stad, så det borde rimligen vara så att majoriteten bestämmer och har företräde? Det är ju korkat att en person som sitter i en bil ska ha företräde framför 20 pers som ska gå över gatan, i vilken situation som helst! Självklart borde människor ta ansvar över sina liv, precis som att man ska kanske inte ska gå nära hustak på vintern, men att tvinga majoriteten av invånarna att konstant behöva ”se sig för” är fel tankesätt. Speciellt om man går efter principen av att om man har valt att bila genom staden är nästan alltid ett aktivt val man gör, det är sällan en nödvändighet (och nej, budbilar, ambulanser, flyttbilar och funktionshindrade är inte med i den gruppen, men de är… Read more »
Dimo F.
Guest
Member

Problemet skulle bli som i USA och Kanada, där många korsningar och övergångsställen redan har Stop-skyltar. Folk kör bara förbi.
På Rosevelt Island i NYC, har de stop-skyltar framför varje övergångsställe. Jag har aldrig sett någon stanna, och inte ens polisbilar gör det.

Tommy Leandersson
Guest
Member

Fördelen med väjningsskylt är att du inte måste stanna som med en stoppskylt. Fokus kommer ligga på den som passerar skylten på ett helt annat sätt än att överlåta det till övergångsskylten som är en upplysningsskylt att här passerar det gående.

Stoppskyltarna gäller väl även cyklar… så inte vill vi behöva stanna om vi cyklar i en stor stad vid var och vartannat övergångställe? ;)Det gäller att behålla ett visst flyt i trafiken, för många stoppskyltar kommer skapa irritation och man chansar (som det redan idag görs av vissa när de kommer till stopp-plikt). Börjar folk chansa så är vi tillbaka på ruta noll.

Arne B
Guest
Member

Tommy, menar du att bilister stannar när någon går över gatan utan övergångsställe? I Stockholm får du springa för att överleva. Bilisterna lättar inte på gasen. Tvärnit och långtut är det man i bästa fall kan räkna med.

Felet med kritiken mot Zebralagen är att bilister inte anpassar hastigheten så att de kan stanna om en fotgängare är på väg över. Anpassar man hastigheten, hinner man stanna. Den som lastar över ansvaret på fotgängarna har inte förstått lagen och hur farlig en bil är.
Det är lätt att säga att fotgängarna ska gå över när vägbanan är tom. Hur gör man när trafiken är tät? Om man har svårt att röra sig? Den rörelsehindrade är knappast betjänt av ett trafikljusreglerat övergångsställe 800 meter bort. För övrigt är bilister i allmänhet ytterst fientligt inställda mot fotgängare som korsar gator där övergångsställe saknas. Man använder hellre tutan än bromsen.

Erik Johansson
Guest
Member

Överlag så stannar folk vid övergångställen för att släppa förbi bilar. Jag har märkt att bilar brukar stanna och släppa förbi andra bilar vid korsningar, det är konstigt att detta inte följs lika nitiskt vid övergångställen.

Så innan man skyller på oskyddade trafikanter så kan man ta ett tag mot trötta och stressade bilister.

Tommy Leandersson
Guest
Member

Man behöver skylla på oskyddade trafikanter när en hel del tror på att de har en massa rättigheter i trafiken, fast egentligen så har vi bara en massa skyldigheter.
Stressade billister är ett otyg, ännu värre är stressade billister med mobilen i handen. 🙂

Erik Johansson
Guest
Member

Det finns alltid folk som kommer slänga sig ut i trafiken, det är bara ett faktum som får accepteras. Visst vi kan fortsätta att lära folk Trafiklåten i skolan, den där Hołłändska trafikutbildningen som alla måste ta sig igenom där låter också bra.

Tommy Leandersson
Guest
Member

Det är skillnad när folk bara gör… men det är värrre när dom tror att det är deras rättighet att bara kliva rakt ut bara för man har infört ”Zebralagen” för billister…

Visst, vi är oskyddade som gångtrafikanter, men då är det väl ännu större vikt att vi ser till att göra vårt för att komma säkert över vägen, även om man ställer krav på billister?

Arne B
Guest
Member

Hur skyddar man oskyddade trafikanter? Genom att ta bort de platser där bilister har skyldighet att lämna företräde? För mig är det att totalt kapitulera inför ”störst går först”. Det blir på inget sätt bättre för oskyddade trafikanter genom att direkt eller indirekt ta bort Zebralagen.

Tommy Leandersson
Guest
Member

Det är det som är problemet. Man tar bort övergångställen där billisterna är skyldiga att stanna p.g.a. att det finns gående som har missuppfattat hela ”zebralagen”. De glada gökarna som bara kliver rakt ut på våra övergångställen utan att ens se att bilarna ens har chans att stanna.För att få zebralagen att den ska fungera så måste man vara tydlig att man gjort ett tillägg för billister, men att det kvarstår att gående har kvar sina skyldigheter som det var innan.

7 kap. Bestämmelser för gående på väg 4§ ”Gående som skall gå ut på ett övergångsställe skall ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället.”…

Har jag rätt att bara gå ut utan att ta hänsyn till avstånd och hastighet, även om bilisterna har fått sitt tillägg?

Jag säger inte att Zebralagen är dålig, men den har fått stora delar av befolkningen att missuppfatta vad som egentligen gäller och vad man själv har för skyldighet i trafiken.

Arne B
Guest
Member

Kör man inte för fort om man inte har en chans att stanna? Har man anpassat hastigheten?

Jag håller med de andra, det första steget vore att sänka hastigheten till 30 km/h. Ingen fotgängare tycker att det är bra om övergångsställen tas bort. De enda som uppskattar lösningen sitter i plåtlådor på minst ett ton, bakom en ratt. Det är där problemet finns.

Det krävs en attitydförändring bland bilister vad beträffar övergångsställen och cykelfält/banor. Visa hänsyn! I stadstrafik får du finna dig i att komma i andra hand. Som persontransportör är du grymt ineffektiv. Du tar för stort utrymme och resurser i anspråk, du smutsar ner och du utgör en potentiell livsfara för andra. Det är du som är ansvarar för att framföra din plåtlåda så säkert att det inte sker några olyckor.

Tommy Leandersson
Guest
Member
För mig handlar det inte om att köra för fort… för mig handlar det om att folk missförstår ”zebralagen”… den enes skyldighet är inte den andres rättighet. Även om jag vet att zebralagen existerar så lägger jag inte mitt liv i händerna på en person i en plåtlåda när jag ska gå över en gata… Jag kan styra över mitt liv genom att faktiskt ta ett eget beslut när jag tycker att det är säkert att gå över gatan. Ser jag att en bil saktar ner eller stannar, så är det ett tydligt tecken på att jag har blivit sedd… Är det säkert att gå över gatan? Min bedömmning säger ja. Om alla visar hänsyn i trafiken och drar sitt strå till stacken, där man tänker på sin egna säkerhet och andras i första skedet… det är då vi kommer ha en hållbar och säker trafiksituation. Sänker vi hastigheten till 30 så innebär det inte att alla kommer bli änglar på vägen, utan vi kommer fortfarande hitta idioter bakom ratten. Har vi en för liten poliskår som inte syns så är 30 ett nummer på en skylt utefter vägen. Ta inte bara körkortet… lägg även beslag på bilen. Har jag ingen bil… Read more »
Arne B
Guest
Member

Precis så är det. Det tål att upprepas. Tills det ger resultat. För om fotgängare upplevs som ett problem i stadsmiljö, då har man otur när man tänker.

Anders Norén
Guest
Member

 Man skyddar oskyddade trafikanter genom att sänka motortrafikens hastighet till 30.

delveien
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Cykeltutredningen: Väjningsplikt för cyklister http://t.co/KrTsFjhn

Anders
Guest
Member

Men det står väl ändå idag att både bilist och cyklist ska anpassa farten vid en cykelöverfart. Jag tycker det är det enda självklara och jag har svårt att se problemet. Som sagt så stannar väldigt många bilar och när det kommer en bil som inte stannar så är det väl ett minimalt problem att vänta några sekunder.

Eftersom jag anser att alla borde cykla så är jag förstås också inne på att cykelvägar borde vara riktiga vägar (högerregel osv.). Men samtidigt går det inte att komma ifrån att man som cyklist har väldiga fördelar i många lägen. Om det pågår ett vägarbete som skulle orsaka tillfällig avstängning av en en bilväg kan man som cyklist i princip alltid ta sig förbi ändå. Cykeln kommer alltid att gå att framföra på ett smidigt/felaktigt sätt som inte är möjligt för en bil.

Robert Andersson
Guest
Member

 Nej, det gäller bara cyklister. Bilist har ingen skyldighet att anpassa hastigheten vid en cykelöverfart. (Om det inte är hinder på vägen, altså cyklist ute på överfarten). Annat gäller om cykelöverfarten kommer efter sväng i korsning/utfart ur rondell. Då ska hastigheten anpassas om det är cyklister på väg mot cykelöverfarten.

Anders Norén
Guest
Member

Den sorts anpassade korsning som Johansson avser är de som diskuteras här: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/infrastruktur/cykel/formsprak_i_gang_och_cykelpassager_1_1

De finns redan på sina håll i landet, bland annat i Malmö och Örebro. Johansson föreslår att korsningarna förses med lämpligt vägmärke (och möjligen föreslår han också att lagtolkningen slås fast).

kalle cyklar
Guest
Member

Ja, någon förändring tycker jag verkligen är på sin plats. Som det är nu så har man ju som cyklist väjningsplikt gentemot bilisterna (det är ju oftast bilar) på bilvägen som passerar över cykelöverfarten. I en majoritet av fallen brukar jag dock bli framsläppt ändå. Men det är ju alltid ett osäkerhetsmoment. Det lär det ju vara i fortsättningen också med en eventuell väjningsplikt för bilisterna. Som cyklist riskerar man ju livet vid en sådan överfart medan man som bilist riskerar en skråma på bilen (plus vetskapen om att man kört ihjäl en cyklist som kan vara nog så jobbig att hantera).

Blev även lite förvånad när jag läste cykelöverfartsreglerna du länkade till. Jag har alltid trott att man som bilist har väjningsplikt gentemot cyklisterna när man svängt i en korsnining och ska passera över en obevakad cykelöverfart. Men så är alltså inte fallet. Se sidan 7.

jwolfers
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Cykeltutredningen: Väjningsplikt för cyklister http://t.co/KrTsFjhn