Överge inte landsbygden!

Två argument brukar återkomma när man pratar om att göra det möjligt för fler att välja cykel som transportmedel. ”Alla kan inte cykla” är det ena, ett argument vi varit inne på tidigare, till exempel när vi skrev om cykeln som ett sätt att öka den personliga friheten för funktionsnedsatta. Det andra som brukar dyka … Fortsätt läsa Överge inte landsbygden!