We're not out of the woods än...

Förra veckan höll jag på att köra över en hund. Det var beckmörkt på cykelvägen längs Strandvägen och ägare + hund saknade reflexer. Förutom att det inte är världens bästa att köra över vare sig hund eller ägare, så innebär den här combon också en mobil snubbeltråd uppspänd över cykelvägen. Så, hundägare, ha reflex även på er jycke.

Och för att göra det lite pedagogiskt så lägger jag till en video också. Den är visserligen från november, men det är fortfarande mörkt vid femtiden: