För den som vill fördjupa sig i fenomenet efter Jeroens post igår, finns två rätt intressanta pdf-er. Den ena gjorde NTF på uppdrag av Trafikkontoret och heter ”Cyklisters beteende vid signlareglerade korsningar”:

Sex korsningar har valts som vardera observerades under en timme. Observatören instruerades att bokföra cyklister som kör vid: 1, grön signal, 2, stannar väntar till  grönt, 3, kör mot rött, 4, tjuvstartar mot rött. Cyklisterna indelades i Vuxna cyklister, man/kvinna och Budcyklister.

Den andra är en ”trafikteknisk utformningshandbok” som Gatu- och Fastighetskontoret tog fram 2004, ”Cykeltrafik och trafiksignaler”:

Att få cykeltrafik och trafiksignaler att fungera bra ihop är en svår utmaning. Cyklister är en heterogen grupp med olika behov, kunskaper och förmågor. Utöver trafiksäkerhet måste man ta hänsyn till fördröjningar, stopp (cyklister är ytterst känsliga för stopp), begriplighet och upplevd trygghet när man utformar cykeltrafiklösningar. Det är inte lätt att få alla cyklister att stanna vid en röd signal om den känns omotiverad

Väl värda att läsa en regnig lördag.

EDIT: Och tack vare Erik Sandblom så kan jag också ha med den här texten från Treehugger som jag letade som en tok efter men inte hittade:

Why Cyclists Blow Through Stop Signs: It’s Physics