Vi har skrivit massor om hur trafikreglerna är luddigt formulerade när det gäller cyklister och att stat och kommun ökar förvirringen genom att utforma infrastrukturen otydligt. Vi har skrivit om hur myndigheter, både kommun- landsting- och polismyndigheter ofta ger olika, felaktiga och ibland sinsemellan motstridiga besked när det gäller hur cyklister och andra trafikanter ska samspela med varandra. Oftast läggs allt ansvaret på cyklisterna.

Då är det uppfriskande att se några gå i bräschen för att göra tvärtom. Här är tre exempel vi hittat.

Först Umeå som på sina kommunsidor inte tvekar om att väjningspliktskyltar också gäller mot passerande cykeltrafik:

”Vid en cykelpassage med väjningsplikt har fordonsförare väjningsplikt mot all korsande fordonstrafik, både cyklister och bilister.”

Glasklart och helt i linje med Transportstyrelsen direktiv. Vi hoppas fler kommuner tar efter.

Sedan Stockholm som plötsligt valt att ge prioritet till ny cykelväg:

Här har de skyltat med märke A29-17, med innebörden en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt. Följaktligen har trafiken från andra hållet numera en väjningspliktsskylt:

Sist men inte minst har vi Varberg som valt att ignorera att det i Sverige anses omöjligt att låta cyklister få undantag från infart förbjuden/enkelriktat:

Det här är vanligt i andra länder, till exempel (trumvirvel) Nederländerna.

I Stockholm väljer man ju istället att skylta om till ”Motortrafik förbjuden”, något som gått sådär.

Några exempel att ta efter –  våga göra samspelet tydligt för cyklister.

Har ni sett fler? Skriv i kommentarsfältet!

EDIT: Krister Isaksson pitchar in den här självklara:

Det är alltså Västerbronerfarten där trafiken som ska rakt fram har fått väjningsplikt mot vänstersvängande cyklister.