Cykelfältet på Skeppsbron södergående har varierat både i placering och i bredd senaste månaderna, när förberedelsearbete för bygget av Nya Slussen pågår. För tillfället går det hyggligt rakt och är stundtals betydligt bredare än man är van vid som cyklist.

[![Skeppsbron jan 2015](/content/images/2016/01/Skeppsbron-jan-2015-1024x576.jpg)](/content/images/2016/01/Skeppsbron-jan-2015.jpg)Cykelfält eller högersvängsfil?
Det har varit bra så länge det varit snöfritt. Nu däremot är det tok-läskigt att cykla här. Biltrafiken har svårt att både se och förstå att det faktiskt är ett cykelfält som är så brett och det leder till att man i praktiken cyklar i blandtrafik.

Men eftersom ingen av bilförarna verkar veta vad som gäller så vet man som cyklist inte heller var folk kan tänkas ta vägen. I mitten av förra veckan började delar av kön plötsligt svänga höger och prejade upp mig mot snömodden i parkeringarna (i början av klippet nedan, när bussen kommer). Flera av bilarna kör dessutom snett, vilket gör att man som cyklist får smalare och smalare mot trottoarkanten.

Det känns som att cykla längs en vägg av bilar där någon närsomhelst kan köra ut framför en. Och många uppfattar cykelfältet som en fil för högersväng uppe vid Slussentorget.  Lösningen blir att man får cykla upp mot trottoaren, genom parkeringsplatserna. Där är underlaget oerhört varierat, med snömodd, en del gamla asfaltsramper från tidigare omläggning och inte minst parkerade fordon. Det gäller också att ha koll åt bägge håll, åt vänster där bilarna plötsligt kan svänga höger och åt höger för att det kan komma både bilar och cyklar bakifrån. Och koll på parkerade bilar så inte en bildörr plötsligt slängs upp framför en.

Så, ta det oerhört försiktigt när ni cyklar längs Skeppsbron just nu. Och ni som är ansvariga för trafikomläggningarna – kanske kan ni göra något åt avgränsningen mot cykeltrafiken?

UPPDATERAT: Ja, som Fredrik skriver i kommentarsfältet här nedan så verkar det som att många av dem kör mot ”Motortrafik förbjuden”, det vill säga de ska inte köra här överhuvudtaget:

Skeppsbron jan 2015

”Gäller ej leveranser till Skeppsbron 44, taxi, färdtjänst och byggtrafik”.