Gäller väjningsplikten nästan alltid när cyklister korsar väg?

Gäller väjningsplikten nästan alltid när cyklister korsar väg?

Vi tänkte återvända till polisens broschyr, som de säger att Stockholms stad delade ut och det här påståendet:

”För att vara säker på att göra rätt när du korsar en väg ska du alltid iaktta väjningsplikt eftersom den nästan alltid gäller”

Det är alltså taget ur en broschyr från polisen som trycktes 2015 och som delades ut på Götgatan i Stockholm i juni 2017. Det är ett rätt vanligt sätt att ummm… tolka trafikreglerna, här är till exempel en variant från Göteborgsposten 2013:

”Cyklister ska lämna företräde till andra trafikanter vid gatukorsningar om inget annat sägs”.

Det är inte bara i Stockholm stad broschyrer delas ut, också Göteborgs Stads broschyr ”Goda råd till dig som cyklar” har samma påstående:

Också myndigheten Transportstyrelsen skriver på sin hemsida att:

Väjningsplikt gäller nästan alltid

Det här är ett rätt förrädiskt påstående, eftersom det får cyklister att tro att de alltid ska väja – men också får alla andra fordonstrafikanter att tro det. Det leder till en väldig osäkerhet, inte minst för de cyklister som lärt sig trafikreglerna och utgår från dem.

Det är också oerhört oprecist, vad är ”nästan alltid”? I polisens fall blir det extra märkligt i en broschyr med rubriken ”Cykla rätt” med ambitionen att lära cyklister viktiga trafikregler – eftersom den uppmanar cyklister att följa trafikregler även när de inte gäller. För säkerhets skull liksom.

Vilket såklart är uppåt väggarna.

Bakgrunden är att man utgår från att alla cyklister cyklar på cykelbana. Och sedan antingen cyklar ut på ”väg” direkt, eller via en obevakad cykelpassage. I de fallen råder alltså väjningsplikt.

Men i samtliga fall ovan glömmer man att nämna just det –** att det handlar specifikt om utfart från cykelbana**. Vilket märkligt nog gör att Gävleskylten vi skrivit massor om, faktiskt är mer korrekt än polis och Transportstyrelse. Där står det åtminstone ”när du kommer in på väg från cykelbana”. Även om också det är fel – det finns massor av undantag.

Den ultimata guiden till vem som har väjningsplikt.

Men stämmer det?

Det hela bygger på teorin att om vi bara säger till alla oskyddade trafikanter att de ska utgå från att de lite farligare fordonen inte behöver bry sig om dem, så ökar säkerheten i trafiken. Störst går först alltså. Som cyklist hamnar din framkomlighet därmed extremt långt ner på priolistan. Slutsatsen man som cyklist kan dra, är att trafikregler egentligen inte är så viktiga.

Men bortsett från det, så är frågan – stämmer det? Gäller väjningsplikten för cyklister ”nästan alltid” i Stockholms city – där broschyren återfanns?

För att svara på det gjorde jag någon ingen levande människa skulle tvingas göra: jag räknade. Inget är som fakta och gud vad tråkigt det var. För att ni ska slippa hela redovisningen kommer facit med en gång.

Så många korsningar är det mellan jobbet och Systemet

Jag passade på och tog en klassisk fredagsresa – från jobbet till Systembolaget. Min resa är lite över sju kilometer lång, går genom centrala Stockholm och fyra olika stadsdelar och borde vara hyggligt representativ för cykling i innerstaden.

För att påståendet ”nästan alltid” ska stämma bör ju i princip alla korsningspunkter utgöra cyklist-väjningsplikt. För att räknas krävs att väjningsplikten uppstår för att jag är på cykel.

Slutresultatet blev 32 korsningspunkter totalt. Av dem var sex väjningsplikt för att jag är på cykel och tjugosex var korsningar där vanliga trafikregler gäller. Och där råder ibland väjningsplikt, ibland inte – precis som när jag kör bil.

Det var alltså en överväldigande majoritet där jag som cyklist skulle följa samma trafikregler som gäller alla andra. Och håll då i huvudet att polisens, och kommunens, råd är att jag ska låta bli med det och i stället stå kvar. Fundera över hur bra det vore för samspelet när man ligger som ensam cyklist med bilar bakom sig och låter bli att köra.

Läs också:

Varför är det viktigt att det blir rätt?

EDIT: Några har frågat på Twitter och Facebook om det ändå kan vara så att väjningsplikt råder ”nästan alltid”. Det vill säga även inräknat blandtrafik.

Räknar man så, så blir det grovt förenklat sjutton icke-väjningsplikter på min väg, det vill säga mer än hälften. Alltså fortfarande oerhört långt ifrån ”nästan alltid”.

Den långa överkursen

Dagens resa börjar med att jag lämnar jobbets inhägnade område. Här råder utfartsregeln och den är lika för alla. Alltså ”vanlig” väjningsplikt, inte cykelväjningsplikt. ”1” för vanlig.

V--jningsplikt-1-1024x520

Nästa korsningspunkt är vid amerikanska ambassaden. Här är det utfart från cykelväg och cykelspecifik väjningsplikt. Det är så här man alltså föreställer sig alla korsningar för cyklister. Så ”1” för ”cykelväjning”. 1-1 alltså.

VA--jningsplikt-2-1024x525

Sedan svänger jag vänster över vägen – här gäller vanlig väjningsplikt. Så ”1” till för vanliga trafikregler. (1-2)

VA--jningsplikt-3-1024x615

och fortsätter på Djurgårdens cykelbana.

Där följer två korsningar för utfart från cykelbana, även om svängande trafik också ska stanna för cyklister som passerar. Så nu står det 3-2 till Polisen och Transportstyrelsen.

VA--jningsplikt-4-1024x662 Å två

VA--jningsplikt-5-1024x590 Å tre

Därefter kommer överfarten över Djurgårdsbron. Här är det visserligen skyltat och målat väjningsplikt för korsande trafik, något Transportstyrelsen tidigare tolkat som att korsande trafik väjer, det vill säga biltrafiken, men vi tolkar generöst – en väjningspliktig korsning till. Så 4-2 till fördel för ”gäller nästan jämt”

VA--jningsplikt-7-1024x612

Nu hoppar jag över ett helt gäng utfarter, bland annat från Israels ambassad och från parkeringen på Strandvägens kaj. Men samtliga dessa innebär väjningsplikt för andra än cyklisterna.

V--jningsplikt-skippad Den här orkar vi inte räkna. Men bilen hade haft väjningsplikt.

I slutet av Strandvägen är det trafikljus, vilket innebär ”vanlig” väjningsplikt. Så ”1” för vanlig. Så långt alltså 4-3 till cykelväjningsplikt.

VA--jningsplikt-12-1024x640

Efter refugen passerar man svängande trafik. Här är det stensatt i marken och faktiskt skyltat med väjningsplikt för korsande trafik uttryckligen mot cykeltrafiken. Vi tolkar det som att den här cykelbanan är ”obruten”. Därmed ingen väjningsplikt. 4-4.

V--jningsplikt-13-1024x608 Obruten

Vi kör vidare över torget, ut på Wahrendorffsgatan. När vi når korsningen till Kungsträdgårdsgatan kommer vi i blandtrafik. Således vanlig väjningsplikt (och högerregel). 4-5. Nu börjar alltså polisen och Transportstyrelsen tappa.

VA--jningsplikt-14-1024x591Vanlig högerregel

Vid slutet av Kungsträdgårdsgatan är det trafikljusreglerat i korsningen. Vanliga regler. 4-6.

V--jningsplikt-15

Samma sak efter Strömbron. 4-7.

VA--jningsplikt-16-1024x624

Varpå vi är framme vid Slottsbacken. Trafikljusreglerat, samma regler för alla, 4-8.

V--jningsplikt-17

Sedan blir det åter ett gäng utfarter från Gamla Stan som vi väljer att inte räkna pga jobbigt. Vi kommer raskt fram till Slussen:

V--jningsplikt-18

Som ni ser är det även där trafikljus och samma regler för oss allihop även här. 4-9. På andra sidan är det bara cykelbana, så nästa korsning blir uppe vid Hornsgatan:

V--jningsplikt-19

Fint reglerat av trafikljus, vanliga regler och nu är vi på 4-10 till ”vanliga trafikregler”. Högersväng vid Götgatan till S:t Paulsgatan blir nästa korsning:

V--jningsplikt-19b

Här färdas vi i cykelfält, vanliga trafikregler gäller och därmed 4-11. Snabbt korsar vi vänster in på Repslagargatan och i blandtrafik betyder det 4-12:

V--jningsplikt-20

Och så kommer vi ut i korsningen Repslagargatan-Högbergsgatan. Här råder högerregeln samtidigt som trafik från höger faktiskt har skyltat och målat väjningsplikt.

V--jningsplikt-21

Så nu är det 4-13 en god bit in på Södermalm. Vi närmar oss Götgatan och tar oss via Medborgarplatsen ut på cykelbanan. Här är utfart från torg, men eftersom vägen även trafikeras av bilar så gäller samma regler. 4-14.

V--jningsplikt-22

Därefter svänger vi höger och hamnar vid det evigt röda trafikljuset i korsningen till Hornsgatan. Och nu närmar vi oss också platsen där polisen/Stockholms stad delade ut den där broschyren som påstår att cyklister för det mesta har väjningsplikt. Här är dock trafikljusreglerat så här råder vanliga trafikregler. 4-15.

V--jningsplikt-23 Och jag missade precis det gröna.

Bara ett kvarter bort blir det rött igen. Vi står tillsammans med all annan trafik och följer samma regler, 4-16.

V--jningsplikt-24

Och efter skrapan finns det faktiskt en korsning, även om den är dold. Det är Varetoftagatan som kommer från höger:

V--jningsplikt-25

Här skulle det eventuellt kunna vara väjningsplikt, men eftersom Götgatans cykelväg är markerad med cykelfältmarkering (och eftersom Varetoftagatan är enkelriktad i utfartsfärdrikningen och  har obruten trottoar) så gäller helt vanliga trafikregler. 4-17.

V--jningsplikt-26

Och ovan ser ni nästa korsning där Blekingegatan dyker upp till höger. Trafikljusreglerat=vanliga trafikregler, 4-18. Därmed är vi framme vid Ringvägen. Här blir det faktiskt två korsningar, eftersom vänstersväng inte är tillåten. Trafikljus igen, samma regler för alla, därför först 4-19:

V--jningsplikt-27

sedan 4-20:

V--jningsplikt-28

Efter Ringvägen färdas man i cykelbana ett tag, men utfarten är bevakad, alltså med trafikljus, alltså vanliga regler. 4-21.

V--jningsplikt-29

Sedan blir det lite knepigt. På Bohusgatan svänger man upp på dubbelriktad cykelbana till vänster. Här beror det lite på hur man väljer att se det. Antingen som att man bara gör vänstersväng, vilket betyder samma trafikregler som alla. Eller att man cyklar fram till övergångsstället/cykelpassagen och cyklar 90-grader över. Då gäller cykelpassageregler. Vi väljer att vara generösa och gör den senare tolkningen. 5-21 alltså. Polisen, Transportstyrelsen, GP, Göteborgs Stad och Stockholms Stad tar in.

V--jningsplikt-30 Här ska man upp på cykelbana på vänster sida.

Sedan cyklar man ostört över hela Skansbron, ner förbi det hemska nybygget längs Hammarby Allé och hepp, en cykelpassage! 6-21!

V--jningsplikt-31

Vi tror i alla fall det. Cykelbanan är visserligen både obruten och upphöjd, så det skulle kunna röra sig om väjningsplikt för korsande trafik. Vi är dock igen generösa. Och svänger höger, stannar vid hajtanden precis som vilken bil som helst, 6-22:

V--jningsplikt-32

Runt i cirkulationsplatsen, följer Hammarby Allé till korsningen (som just nu är en T-korsning pga avstängd Tvärbana). Vanliga regler:

V--jningsplikt-33

6-23. Nu är vi igen snälla och skippar precis alla tvärgator som har obruten trottoar – något som nästan alla har i Hammarby Sjöstad. Därför blir det inte förrän vid Heliosgatan vi räknar igen:

V--jningsplikt-34

Här kommer vi i cykelfält som räknas som vilket körfält som helst. Samma regler gäller alltså och då når vi 6-24. Samma sak framme vid Luma Torg:

V--jningsplikt-35

6-25 nu. Igen skippar vi tre tvärgator och här tog tyvärr batteriet till min kamera slut. Så framme vid cirkulationsplatsen får jag så länge ta en Google Mapsbild istället. Det ändrar inte på faktumet att samma regler gäller för biltrafiken som för cyklister i cykelfältet, alltså 6-26.

Och efter att ha svängt runt är vi framme vid målet för resan, Systembolaget. Äntligen helg och vi säger 26-6 till påståendet ”Nej, cyklister har inte nästan alltid väjningsplikt”.

Framme!