/ dubbelriktad cykelbana

Uppdaterad: Skanstullsbron dubbelriktad

dubbelriktat
Fina cykelbanan på Skanstullsbron södergående är numera dubbelriktad. Håll koll på mötande cyklister!

Ni som cyklar söderut över Skanstullsbron i mörket – håll koll framåt då bron blivit dubbelriktad. Ni kan alltså få möte på Skanstullsbron!

[![dubbelriktat](/content/images/2014/12/dubbelriktat-500x281.jpg)](/content/images/2014/12/dubbelriktat.jpg)Skanstullsbron blev just dubbelriktad.
Vi har sökt ansvariga parter för besked om hur länge bron kommer att vara dubbelriktad. Särskilt de första 100 metrarna mellan Skanstull och brons början är oerhört smal, så här gäller det att se upp!

UPPDATERAT:
Staden bygger nya räcken och stänger av cykelbanorna mellan 13 och 21 på dagarna. (Tack ni som kommenterat!). Detta kommer att hålla på tills den 23 december.

Så här säger Trafiken.nu:
trafiken_nu_skanstullsbron

Norrgående finns numera även en skylt.
omledning_skanstull

Så fram till jul får vi samsas. Håll bara lite koll, le och vinka så ska det gå galant.

Jeroen Wolfers

Jeroen Wolfers

Jeroen har pendlingscyklat sedan 2008 och året-runt-pendlat sedan 2010. Cyklar på en Cykelfabriken Filibus Plus lastcykel med elassist.

Läs mer