Trafikverket stoppar cykelväg längs nya E18

Trafikverket stoppar cykelväg längs nya E18

Det här känns som en repris av vad som hände när Norrortsleden skulle byggas. Vi skrev om det 2014, hur Trafikverket inte bara misslyckades med att göra ny cykelväg längs nybyggda Norrortsleden, utan dessutom samtidigt lyckades trolla bort den befintliga. Något som ledde till flera mil (!) långa omvägar.

Och nu är det dags igen!

Norrteljetidning.se

Skälet är enkelt: Tomtägarna längs E18 ville inte betala för drift och underhåll. Såklart. För i Sverige är cykelvägar inte en statlig eller kommunal angelägenhet, det är en privatgrej. Och om inte folk vill betala, så blir det inget. Från Norrtelje Tidning:

Enligt de boende ville Trafikverket att de som äger marken där cykelvägen ska ligga ska stå för underhåll med sandning, halkbekämpning, städning med mera helt utan ersättning. De boende vägrade och menade på att det är myndighetens ansvar.

Lars Stranberg, projektledare på Trafikverket, bekräftar i princip det här:

Vilka punkter gick det inte att mötas på med markägarna?
– Angående ansvarsbiten ifall olycka inträffar samt saknade möjligheter att ersätta för drift och underhåll av sträckan.

Jag undrar lite hur ofta sånhär händer för vägar avsedda för bilar - alltså att de inte blir av för att staten via Trafikverket tycker att enskilda markägare ska betala för det?

Läs mer (betalvägg): Ingen cykelväg byggs längs nya E18 – nu avslöjas varför: ”Vi sa nej direkt”

Toppbild: Bilkö på E18 vid Norrtälje.