Trafikverket: "Cyklisterna måste prioriteras högt"

Kommer ni ihåg Trafikverket, de där som byggde en cykelbana utanför universitetet i Stockholm som de valde att placera lyktstolpar i? De tycker säkerhetsarbetet för cyklister är eftersatt i dagens DN:

![Miljonstatsning](https://wwMiljonstatsning

Ja, det låter ju toppen mot bakgrund av MSB:s, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, undersökning som släpptes igår. Den visade att 23000 svenskar varje år behövde uppsöka sjukhusvård efter cykelolyckor.

Men vad är det för säkerhetsprojekt som utgörs av de där ”miljontals kronorna” som DN skriver om? Jo det handlar om Skyltfondens pengar. DN:s exempel är ett projekt för att få folk att använda hjälm oftare och två projekt för att undersöka hur man kan göra elcykling säkrare. Så här presenteras ett av dem:

– Vi är först i världen med att utrusta elcyklarna med ny intelligent teknologi för att samla in mängder med data. Vi ska se hur elcyklar beter sig i trafiken, särskilt i korsningar, där de snabba elcyklarna kan skapa nya situationer som bilister inte förväntar sig, säger Marco Dozza.

Elcykling alltså. I en faktaruta brevid texten tas ytterligare några Skyltfondenprojekt upp. Ett är för att  ”utveckla kroppsskydd för cyklister som kör omkull ”. Yaay! Pansarskydd för cyklister igen (läs mer här och här). Det är klart, det behövs väl när man ska cykla bland Trafikverkets lyktstolpar.

Att DN väljer att vinkla två elcykelprojekt och ett informationsprojekt för ökat hjälmbärande som ”Miljonsatsning på säkrare cykling” är direkt löjeväckande. Eller så är det symptomatiskt på hur synen på säkerhetsarbete för cyklister varit. Om folk bara har hjälm och kroppskydd så löser sig allt.

För den som vill läsa hela texten, här är en länk giltig i 24 timmar och här är Trafikverkets sida med beviljade projekt.