Stockholms skyltar får okej av rätten

Stockholms skyltar får okej av rätten

Ja, det är dags för akt tre, eller fyra? Fem? i den långa följetongen som är Stockholms stads försök att modernisera trafiken i Stockholm.

Kommunen tog för ett par år sedan fasta på det faktum att cyklar är mindre än bilar och därmed kan färdas på sätt som bilar inte kan. I det här fallet på gator som är för trånga för två bilar att mötas, åtminstone om man också ska kunna använda gatan till bilförvaring, alltså parkering.

Till att början på det enklast möjliga sättet, genom att istället för att skylta "infart förbjuden", så skyltade man om till "motortrafik förbjuden". Vilket visade sig fungera dåligt, eftersom en del bilister inte förstod det där med att "motortrafik" avsåg just dem.

Från StockholmDirekt

Då skyltade man tillbaks till "Infart förbjuden" igen, och la till ett "Gäller ej cyklar", eftersom resten av Europa med framgång gör exakt så:

Infart förbjuden, men inte för cyklar

Vilket löste problemet med bilisterna, men inte med svenska myndigheter som efter ett överklagande beslutade att så fick man inte göra eftersom det inte var tänkt så (och efter lite snabbändrande av föreskrifterna) och ett tag också eftersom det ansågs farligt, vilket sedan snabbt togs tillbaka.

Efter det rådde viss förvirring över vad det egentligen var som var förbjudet, det där med "Infart förbjuden", alltså skylten ovan, som i folkmun brukar kallas just "Enkelriktat" eller något annat. Efter lite mankemang dök en förklaring upp på Linkedin upp som tydliggjorde att det var själva det enkelriktade, inte infartsförbjudet, som var förbjudet. Är ni med? Alltså den här:

Enkelriktat, inte ok, men infart förbjuden kanske är

Vilket innebar att Stockholm beslutade sig för att helt enkelt ta bort enkelriktningen och behålla den förbjudna infarten. Då i mars skrev vi att:

"I praktiken blir det för cyklister samma sak, men lite otydligare för bilister. Men lagligt."

I praktiken kan cyklister alltså fortsätta cykla på lyckligt omedvetna om allt detta, såvida det inte... jorå, det överklagades det också. Och nu kom beslutet:

Mitti.se

Nu har förvaltningsrätten avslagit överklagan och kanske kan det nu vara klart. Vi håller inte andan än, för:

"Domen kan överklagas till kammarrätten"

Chanserna är väl rätt stora att så sker.


Läs mer hos Mitt i Stockholm.