The Capital of Scandinavia! Vi är en inspiration inte bara för resten av landet utan också för omvärlden. Nu går stockholmsk cykelinfrastruktur på export till Indien:


Kolla vad fint! De är alltså så imponerade att de kopierat dem rakt av också för biltrafiken. Härligt!

[![Lockar horder av lycramarodörer](/content/images/2012/07/2012-07-20-11.28.07.jpg)](/content/images/2012/07/2012-07-20-11.28.07.jpg)Originalet