/ humor

Stockholms cykelinfrastruktur på export till Indien!

The Capital of Scandinavia! Vi är en inspiration inte bara för resten av landet utan också för omvärlden. Nu går stockholmsk cykelinfrastruktur på export till Indien:


Kolla vad fint! De är alltså så imponerade att de kopierat dem rakt av också för biltrafiken. Härligt!

[![Lockar horder av lycramarodörer](/content/images/2012/07/2012-07-20-11.28.07.jpg)](/content/images/2012/07/2012-07-20-11.28.07.jpg)Originalet
Christian Gillinger

Christian Gillinger

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Läs mer