Snön avslöjar fulparkerare

En spännande effekt av snön och snöovädret är att det redan efter ett par dagar blir tydligt vilka cyklar som används och bara är parkerade och vilka cyklar som förvaras.

[![](/content/images/2017/01/2017-01-08-17.02.27-1024x768.jpg)](/content/images/2017/01/2017-01-08-17.02.27.jpg)Gissa vilken cykel som används och vilka som är långtidsparkerade.
Förvarandet, och ibland dumpandet, av cyklar i Stockholms cykelparkeringar är ett problem. Ett rätt stort problem eftersom de få platser som finns ofta är överfulla. 

I Stockholm rensas ställen med hyggligt ojämna mellanrum. Men det är en långsam process. Först ska cyklarna märkas. Därefter ska det väntas ett antal månader och först därefter kan kommunen frakta bort dem.

[![](/content/images/2012/08/2012-08-30-08.07.42-768x1024.jpg)](/content/images/2012/08/2012-08-30-08.07.42.jpg)Så här såg det till exempel ut 2012
Det här tänker vi borde gå att snabba upp. Det är ju glasklart för alla som försökt parkera sin cykel att ställen inte räcker till. Ett sätt att minska trycket är att se till att övergivna skrotcyklar rätt snabbt fraktas bort. Problemet är då alltså att de inte alltid är lätt att skilja dem från som bara är långtidsförvarade.
[![](/content/images/2017/01/2016-08-23-15.13.48-1024x768.jpg)](/content/images/2017/01/2016-08-23-15.13.48.jpg)Aldrig kul med överfulla ställ
Man kan tänka sig att hårt belastade ställ reserverades för kortare parkering – säg ett dygn. För att få ställa sig måste man ha cyklarnas motsvarighet till parkeringsskiva. Där ställer man in när man parkerade. Om cykeln fortfarande står kvar när ett dygn gått får den fraktas bort.

Då skulle det gå otroligt mycket snabbare för kommunen att hålla rent. Det skulle bli lättare att hitta parkeringsplats.

Det är såklart knepigare med parkeringskivor på cyklar än i bilar: var ska de sitta? Hur är man säker på att inte någon plockar bort en parkeringsskiva? Eller bara ändrar tid för att jävlas? Ett sätt kan vara att Stockholm fixar en parkeringsapp. Som cyklist registrerar man sin cykel och får en QR-kod som man fäster på cykeln. Sedan skriver man in tid i appen när man parkerar. För att uppdatera tiden måste man scanna qr-koden på cykeln med appen.

Som bonus skulle kommunen få bättre data på hur ställen används och var det kan behövas fler ställ. Det skulle kunna innebära att det blir fler ställ där det behövs.

Vad tror ni? Skulle begränsad parkeringstid i de kommunägda cykelställen göra det lättare att hitta parkeringsplats?

Skriv i kommentarsfältet!

Uppdaterat: Så här skriver Cykelfrämjandet om att frakta bort övergivna cyklar:
Att flytta en cykel utan tillstånd klassas enligt lag som egenmäktigt förfarande och är således en brottslig handling. En cykel får endast flyttas eller avlägsnas då den står parkerad på en plats där det uttryckligen finns skyltat om ett förbud mot parkering av cykel alt om cykeln inte är parkerad enligt de anvisningar som finn ex att cykeln ska stå i cykelställ.

Och vi påminner om Jennie Fasths juridiska översiktskurs:

Konsten att parkera sin cykel – Juridisk översiktskurs för cyklister – (Del 5/5)