Ska Sveriges cyklister slå rekordet i år?

Ska Sveriges cyklister slå rekordet i år?

Så här såg det ut 2016:

Rekord!

Då lyckades Sveriges Cyklister dra in 14100 kronor till barn i krig, som var det årets tema.

KLICKA HÄR: För att komma direkt till insamlingen.

Årets insamling går till stöd för allas rätt att funka olika - ett tema som vi som cyklister lätt kan skriva under på. Känslan av att få tillvaron att fungera på andras villkor är inte okänd från cykelsadeln. Men för en person med funktionsnedsättning i ett låg- eller mellaninkomstland kan det handla om skillnaden mellan liv och död.

Många barn och unga med funktionsnedsättning lever isolerat, ibland utan språk eller kontakt med omgivningen och är helt beroende av familjemedlemmar. De får ofta sämre vård och löper större risk att utsättas för våld och övergrepp. Flickor är många gånger dubbelt utsatta och tvingas i en del länder till sterilisering och abort. I riktigt fattiga familjer kan i värsta fall barnets behov av mat och omsorg prioriteras bort.
Enligt uppskattningar går så många som 9 av 10 barn med funktionsnedsättning inte i skolan. Många stängs ute helt på grund av fördomar och otillgängliga skolor. Andra slutar efter bara några år för att det saknas tillgängliga läromedel eller för att lärarnas kunskap brister.

Just nu ser insamlingen från Sveriges Cyklister ut så här:

4450 kronor idag, men visst klarar vi att slå rekordet från 2016? Skänk ditt bidrag med Swish eller kort här:

Sveriges Cyklister - Musikhjälpenbössan