Det här är Bengt Svensson, chef på Rikspolisstyrelsen. Han pratade på en av Trafikverkets konferenser 9 april i år under rubriken ”Ny strategi för säker cykling

Det han säger i korthet är alltså att cyklister respekterar trafikregler sämre än bilister. Hans källor till det rätt långtgående påståendet? ”I alla fall minst hälften skulle säga ja på direkten”. Han menar dem som sitter i konferenssalen.

Polisen Täby Facebook

Han har en tung källa till, en onämnd polisman i Göteborg, som ”under en timme” fällde ”tio cyklister” för att de kört mot rött ljus. Tio, gubevars, då förstår man ju. Sånt händer inte i den riktiga trafiken.

Polisen Trafiken Söderort Facebook

Hans tyngsta argument kan alltså sammanfattas i ”det vet ju alla”. Och det vet ju alla vilket bra argument just det är.

Det Svensson gör är att använder något som brukar kallas ”anekdotisk bevisföring”. Det innebär att istället för att utgå från datasammanställning, faktainhämtning och forskning, så utgår man från slumpmässiga upplevelser, egnas eller andras.

Det är en metod som är ökänd för att den är fullständigt värdelös och oftast fungerar bäst för att bekräfta egna förutfattade meningar om ämnet.

Polisen Täby Facebook 2

Bara någon minut innan Svensson fick frågan, hade chefen för Transportstyrelsen,  Staffan Widlert, sagt att det inte går att säga bu eller bä om cyklisters beteende i trafiken. De har helt enkelt inget underlag att utgå ifrån.

Det hindrade inte Rikspolisstyrelsenchefen att svepande slå fast att ”majoriteten” av cyklister ”tänker annorlunda” när de cyklar än när de kör bil.

Polisen Skärholmen Facebook

När jag såg klippet igår gick jag in och kollade snabbt på ett par polisstationers Facebooksidor. Jag tittade på deras förstasidor, jag letade alltså inte runt, utan tog det som jag såg utan att behöva bläddra. Det är de inlägg ni ser i den här texten.

Det är exempel på anekdoter som skulle ha kunnat användas på samma sätt, för att ”bevisa” att ”bilister” har en slapp inställning till trafikregler. Det hade varit ungefär lika hederligt som det Svensson gjorde. Och lika värdelöst.

Men det skulle ingen komma på att göra. Bilister är inte cyklister ju.

Det kan vara, och är förmodligen, så att cyklisters beteenden är en viktig faktor i säkerhetsarbetet. Men hur stor är den? Vad är viktigast att börja med när samhället ska låta Nollvisionen omfatta även cyklister, att öka polisinsatserna eller att bygga bättre infrastruktur?

När man ska ta reda på det behövs inga egna åsikter eller fritt tyckande. Då behövs metodiskt framtagen fakta.

Jag roade mig med att kolla på Transportstyrelsens hemsida: ”Fortsatt minskat antal omkomna inom vägtrafiken”. Där resoneras kring vad som kan vara orsaken till att antalet döda i trafiken totalt sett minskar är:

– Det är ett långsiktigt och systematiskt arbete av många aktörer som lett till denna gynnsamma trafiksäkerhetsutveckling. Det innebär att etappmålet om högst 220 omkomna i trafiken år 2020 som Riksdagen beslutade om år 2009, sannolikt kommer att nås, säger Staffan Widlert, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Jättebra. Långsiktigt. Systematiskt. Väldigt lite fritt tyckande eller egna upplevelser hos polischefer. Vad lyfter de fram som främsta åtgärder för att minska antalet dödade? Jo:

Bland de åtgärder som kan förklara minskningen är den kontinuerliga utbyggnaden av mötesfria vägar, säkrare fordon, sänkta hastigheter och kommunernas arbete med att förbättra trafikmiljön i tätorterna.

Alltså, bättre fordon, bättre vägar och bättre trafikmiljö. Egentligen ingenting om beteenden, om man inte tolkar ”sänkta hastigheter” som en beteendefråga och inte en skyltningsfråga. Men nu gäller det ju i huvudsak motortrafik gubevars. De sköter sig ju, så varför skulle man behöva prata om beteenden varje gång trafikolyckor nämns?

Nykterheten i trafiken just nu är bedrövlig. Varje pass som vi jobbat med länstrafiken har vi fått in folk påverkade av droger el alkohol.

— Trafikbefälet PMD5 (@Trafikbefalet) September 5, 2014

Det här är en viktig fråga för cyklister. När Trafikverket har en konferenspunkt som heter ”Ny strategi för säker cykling” och det står klart att cyklister skadar sig i större omfattning i trafiken än andra trafikanter, så är det viktigt att arbetet bedrivs professionellt.

**För målet är att färre ska skada sig. **Det är ett oerhört viktigt mål och lägger ett stort ansvar på de inblandade, inklusive polisen.

Vi säger inte att man inte ska påverka trafikanters beteende, tvärtom. Alla trafikanter behöver förstå och känna till hur man tar sig fram i trafiken på ett säkert och tryggt sätt.

Men det ska utgå från kunskap. Inte löst tyckande. Och vi tycker det är oehört allvarligt och beklämmande att en så hög chef inom en myndighet på en konferens avsedd att handla om strategiskt trafiksäkerhetsarbete, har så slapp inställning till det ansvaret.

Se hela klippet här (strömmande länk, kan vara lite knepig att få igång)

Läs också redaktionellt utvalt:

FLASH: Vissa cyklister bryter mot lagen. Precis som alla andra.

Svensk polis: Hälften av alla som skadas i trafiken skadas av cyklister

Polisjakt minskar inte olyckorna