Rapportera väghinder via en app

Danska Århus har hittat ett kreativt sätt för medborgarna att rapportera hål i vägarna och andra hinder: med hjälp av sin smartphone.  Via en app kan man ta ett foto av hindret, tagga det med en kartposition och skicka in till kommunen. Appen heter ”Hul i vejen” och finns både till Android och till Iphone. På deras sajt kan man sedan följa rapporten tills dess den är åtgärdad. Fullständigt lysande idé och det vore såklart toppen om Stockholms kommun gör en liknande för att kunna rapportera oskottade cykelfält och containrar mitt i körbanan.

Läs mer hos danska Ingeniøren.

[![Photo by Autumnlight](/content/images/2011/10/2417954198_77f9a7522b_z.jpg "Photo by Autumnlight")](http://www.flickr.com/photos/autumnlight/2417954198/sizes/z/in/photostream/)App, app, app!