Plötsligt händer det - cyklister prioriteras

Plötsligt händer det – vad det verkar en äkta prioritering, alltså inte en anpassning efter att biltrafiken flyttat någon annanstans.

[![Stadsgårdsleden](/content/images/2014/09/Stadsgårdsleden.jpg)](/content/images/2014/09/Stadsgårdsleden.jpg)Snart ett minne blott
**Stadsgårdsleden breddas. Liljeholmen får nya cykelvägar, en på vardera sida.**

Gång- och cykelbanan föreslås bli dubbelt så bred – från 3,4 meter till 6,7 meter. För att få plats med detta är tanken att ungefär 300 meter av ett av bilarnas körfält tas i anspråk i höjd med Fotografiska.

Så här ser Stadsgårdsleden normalt ut för er som inte cyklar där. I varje fall i april:

Liljeholmsbron har i dag dubbelriktade cykelbanor – som föreslås enkelriktas.

På den östra brohalvan föreslås gång- och cykelbanan breddas****till att bli 6 meter. För att få plats för detta kommer därför ett av bilarnas körfält att tas bort.

Om det görs bra, särskilt kanske om förslaget att flytta ner gångvägen på Stadsgården till kajen blir verklighet, så kan det bli hur bra som helst.

Läs mer i Mitt i Södermalm: Cyklarna får bilarnas körfält på Liljeholmsbron

och på Krister Isaksson bloggar: Nu byggs dödens cykelbana om