På tal om förmiddagsposten så tycker vi oss ana de nya cykelbanorna över Slussen:

Webbkameror.se

Det är kanske vanskligt att gissa, men man blir ju nyfiken på en så oerhört central plats för cyklingen i Stockholm. Helt utan djupare kunskap gissar vi att det här är cykelbanorna:

Bron öppar den 26 oktober och då kommer det här vara huvudvägen för cyklister som ska över Slussen.

Vi är särskilt nyfikna på hur de löser passagen för cyklister som kommer norrifrån och ska upp på Katarinavägen. Blir det trafikljus med knapp? Obevakad cykelpassage? Eller något riktigt?

Alltså det gröna på bilden här:

Och för cyklister som i fortsättningen ska ner mot Munkbroleden, alltså till vänster i bild där bron slutar vid Skeppsbron i Gamla stan, hur blir deras korsning? Blir bägge sidor dubbelriktade? Och hur breda blir de? Och finns tillräckliga säkerhetszoner för eventuella skyltar?

Om några veckor vet vi.

EDIT: Frågan dök upp i sociala medier hur cyklister till från Stadsgården och Södermälarstrand ska komma upp på bron under byggtiden. Svaret från projektet är att:

"Från Stadsgårdsleden kommer cyklister att åka via ramp in i ”slitsen” och upp på bron, kommer du från Gamla stan och ska mot Stadsgårdsleden eller Söder mälarstrand gäller samma väg. Kommer du från Gamla stan och ska mot Hornsgatan eller Katarinavägen tar du cykelbanan på västra sidan av bron. Östra sidan kommer att vara avsedd för gångtrafikanter. Detta är en tillfällig lösning fram till dess att lågbroarna är klara.
I början av oktober kommer vi att gå ut med mer omfattande kommunikation kring detta."