Det krävs mycket av cyklister.

Det krävs mycket av cyklister.

På tal om gårdagens inlägg där vi i förbigående noterade att några av de nya cykelvägar som anläggs, också ger cyklister den ovana upplevelsen av att faktiskt få möjlighet att koncentrera sig på det väsentliga, alltså cyklingen, så gjorde SVT ett inslag för något år sedan.

SVT.se

Det handlade om forskning från VTI, som visade att när en person körde bil och cykel längs samma sträcka, så visade resultaten att cykelvägen ger betydligt mer stress och krävde betydligt mer av trafikanten än bilvägen.

Undersökningen visar hur bilisternas blick är betydligt lugnare än den stressade cyklistens som på sin cykelväg tvingades hålla koll på mycket mer än bilisterna, inte minst på grund av trångt utrymme på cykelvägen.

Det här är något vi på Cyklistbloggen försökt lyfta flera gånger, inte bara på bloggen, att cyklisters trafikmiljö kräver så otroligt mycket mer, helt i onödan. Nu alltså också styrkt av trafikforskning. Och, det är något som sällan kommer fram när det ska diskuteras cykeltrafik.

SvD.se

SVT:s inslag kommer också med video - väl värt att titta på.

Läs också: Nollvisionen gäller inte cyklister.

Toppbild: Dubbelriktad cykel- och gångbana vid Gullmarsplan ger rörig trafiksituation. En av många sådana platser.