Om bilvägen var som cykelvägen

En illustration för bilister så de förstår hur det ibland är att cykla på vintern: