Krister Isaksson postade idag en arkitektillustration av Nya Slussen, som vi ägnade några minuter att leka med färgpennan på. Det är den här bilden:

God plats för luftballongstrafiken

Vi roade oss med att ringa in alla fotgängare på, vad det verkar, gång- och cykelbanan som leder till nya bron över till Gamla Stan:

Det här kommer alltså vara en plats för pendlingstrafik. Och det hårt belastade pendlingsstråket, ren cykelbana, från Skeppsbron till Södermalm är inte så mycket bättre:

Nu är det här konceptskisser, så man ska väl inte ta det allt för allvarligt. Gissar att hånglande trafikanter inte kommer vara jättevanligt mitt i vägen:

Men. Tittar man på det som nog är rätt genomtänkt, så kan man konstatera några saker. Ett är att sträckan över till nya bron går att fixa så det blir bra. Ytorna är stora så det är bara att se till att cykelbanan blir ordentlig avskiljd från gångtrafiken med tydlig materialskillnad - det vill säga att man ser till att göra en riktig väg med kantsten och nersänkt. Men vi gissar utifrån den här visionen att... det inte är visionen. Gör man det delar man nämligen torget, med allt härligt folkliv som ska röra sig som folkliv gör - lite hur som helst, i två. Det blir ett torg på ena sidan vägen, och ett torg på andra sidan vägen.

Och det gissar vi att visionerande arkitekter får lite hjärnklåda av. Vi minns till exempel att visionen för Strandvägen stod i vägen för säker cykelbana, där ett säkrande räcke inte ansågs passa in.

Och tittar man på vägen från Skeppsbron så är det väl inte en vild gissning att huset är spikat. Och vi vet ju att bilvägen alltid ritas först, så den lär vara rejält klar. Vilket betyder att cykelbanan får den yta som blir över.

Och där ser ni att det är servering, folk som kommer gå till och från huset längs hela sträckan - och dessutom ett övergångsställe. Och cykelbanan är på bilden lagd dikt an mot huset. Det är en typ av lösning som är rätt vanlig i Stockholm. Att man helt enkelt inte tänker på att här kommer det komma fordon i hög hastighet (vi gissar att hastighetsgränsen kommer bli 50 km/h här) och swischa förbi precis där folk kan komma att kliva rätt ut. Och för all del gå längs med.

Vi noterar också att cykelbanans bredd förbi huset halveras i svängen:

Och den halveringen fortsätter när man passerat huset:

Vilket också innebär att gångytan, trottoaren, byter plats från att ligga på höger sida över "Guldbron", till att ligga på vänster sidan efter bron. Vilket i sin tur förutom att innebära halverad bredd för cykeltrafiken, att den läggs precis utanför huset, också kommer innebära att alla fotgängare som går här måste korsa cykelbanan. Det vill säga fotgängare som går mellan Gamla stan och Söder. Vi gissar på att det kommer vara rätt många.

Vi konstaterar också att det här är en av Stockholms mest trafikintensiva platser sett ur cykelperspektiv, med nästan 49 000 passager varje dygn.

Det är inte byggt än, så kanske är farhågorna överdrivna. Men vi håller inte andan.