NTFs fyrfiliga gång- och cykelbanor

Jag har aldrig cyklat i Småland, det kan vara så att landskapet har Sveriges absolut bredaste gång- och cykelbanor. Följde man ”Vet du din plats?”-länken i förr-förra inlägget så dyker nämligen den här bilden upp:

[![](/content/images/2012/04/ScreenShot0041.png "ScreenShot004")](https://www.cyklistbloggen.se/2012/04/ntf-jonkopings-fyrfiliga-gang-och-cykelbanor/screenshot004-2/)Vi tar den breda vägen
 

Titta på mittenbilden. Enligt illustrationen är utgångspunkten alltså en kombinerad gång- och cykelbana där fyra fotgängare och två cyklister får plats i bredd. Fyra filer alltså. Eller minst tre, om man är snäll och ser det som en omkörningsbana i mitten.

Med förbehållet att jag aldrig har cyklat i Småland, så känns det oerhört orealistiskt att det skulle finnas i verkligheten. Hade vägbanan varit så bred som på bilden hade den varit uppdelad.

I verkligheten är ”gemensam bana” en omgjord trottoar. Och utifrån den verkligheten tycker jag de här instruktionerna är vansinniga. De leder bara till att fotgängare uppfattar att det är en massa cyklister som cyklar på trottoaren. Med viss rätta.

Först hade jag tänkt föreslå att man som cyklist alltid håller sig ytterst på vägbanan, som fotgängare alltid innerst. Det innebär att fotgängare kommer möta fotgängare och cyklist möta cyklist, istället för att man som cyklist när det blir trångt ska köra slalom bakom folks ryggar.

Sen insåg jag att det rimliga är att helt låta bli med dumheten att ha ”gemensam bana”. Antingen är banan bred nog för både cyklister och fotgängare, som i exemplet på bilden ovan, och då ska det vara en mittlinje. Eller så är den för smal, och då är det en trottoar. Då ska cyklisterna köra på vägen.

Vad tycker ni?