Vi har skrivit om problemen med Zebralagen tidigare, alltså lagen som säger att fordonsförare ska lämna företräde för fotgängare vid obevakade övergångsställen. Minns tex NTF’s starke man i Jönköping, Åke Qvarnström, som tycker att det beror på hörlurar och huvjackor på fotgängarna.

I veckan skriver också Aftonbladet under rubriken ”Bilisterna: Zebralagen gör trafiken farligare”. Varför har den gjort trafiken farligare? Jo för att:

Bakom olyckstalen kan det finnas en falsk trygghet kring att bilister ska stanna och att fotgängare därför går rätt ut i gatan.

So, basically är fokuset på problemet att folk kliver ut i sin ”falska trygghet”, inte på problemet att det finns bilister som bryter mot lagen.

Tänk er samma situation om det hade gällt ”cyklister”. Om det hade varit personer på hoj som skitit i att följa lagen och kört på folk. Då hade förståelsen för lagbrytarna, lovar jag, varit mindre. Då hade det ropats på hårdare tag från polisen istället.

Anyhoo, läser man noggrant i artikeln så handlar det inte om en oberoende undersökning, utan det är åter försäkringsbolaget If och deras forskare Iréne Isaksson-Hellberg som ligger bakom. If försäkrar bilar och varje påkörd person innebär en kostnad för dem. Det är mycket bättre för dem om fotgängarna förstått att de inte ska gå över annat än när inga bilar syns.

– Resultatet måste betraktas som ett misslyckande. Tanken med lagen var att skapa ökad trygghet i trafiken. Om det istället blivit tvärtom, åtminstone verkar det upplevas så, innebär det att kritikerna av lagen haft rätt hela tiden, säger Iréne Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If i ett pressmeddelande.

Det handlar heller inte om någon egentlig trafikforskning, utan en attitydundersökning. Det handlar om vad folk i allmänhet tycker och tror. Så, de tillfrågade upplever sig otrygga vid övergångsställen. Är det lagen det är fel på? Inte nödvändigtvis. Läser man pressreleasen så visar det sig** att hela 39% av de intervjuade saknar kunskap om zebralagen (eller var ointresserad av att svara, alternativet innehåller ett ”vet ej” också). **Frågan är om det kanske också har med saken att göra? Det är ju svårt att följa en lag man inte känner till.

Notera också att det bara är 30% som tycker att Zebralagen gjort trafiken farligare. Det handlar inte om någon majoritet. Slår man istället ihop två av de andra alternativen så tycker 30% att lagen inte gjort någon skillnad eller att det blivit säkrare… Allt beror på hur man vill vinkla det.

Vad föreslår If för trygghetsförbättringar då? Inga, vad jag kan se. Möjligtvis lagens avskaffande, så tolkar åtminstone jag det. Några andra förslag istället för att dödförklara en lag skulle kunna vara att:

  • Arbeta med attitydförändringar hos bilisterna. Och utbilda dem om vad zebralagen innebär. 
  • Gör för all del samma sak med fotgängarna. Och cyklisterna.
  • Arbeta med utformningen av övergångsställen. Gör så att det känns att det faktiskt kommer en korsning där man kommer möta oskyddade trafikanter.
  • Sänk hastighetsgränserna i stadsmiljö till max 50, i innerstadsmiljö till 30 km/h

Sedär, några förslag från en amatör för att komma lite framåt. Kanske finns det fler?

Läs också: Cyklister utmanar bilden av vem som får plats i trafiken

Zebralagen finns i Trafikförordningen. Framförallt den här passagen i 3kap:

61 § Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just skall gå ut på övergångsstället.

Men också :

5 § Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna.

och:

15 § Utöver andra fall som anges särskilt skall förare hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet

  1. vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen,

7 kap säger också till fotgängare att:

4 § Gående som skall gå ut på ett övergångsställe skall ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället.