När inte heller yrkestrafiken har koll på trafikreglerna

”Cykelbanan tar slut strax innan hållplatsen, och det betyder att cyklister har väjningsplikt mot fordonstrafik på vägen, något som kunden hävdar är fel. För att säkerställa vår tolkning har vi även undersökt vad som gäller med Transportstyrelsen. ”


Närkontakt med buss

Så skriver bussföretaget Keolis i ett svar till en cyklist som blivit prejad på väg vid Torsplan i Stockholm. Det finns bara ett problem – det är inte cykelbana på platsen.

Och det här är farligt för cyklister, på riktigt.

Så här ser situationen ut som Keolis kommenterar:

I korthet är det en cykelbana som övergår i cykelfält. När bussföraren börjar blinka för sväng, vid 0:15 i videon, är det ett cykelfält. Cykelfältet upphör först vid busshållplatsen. Cyklisten tvärstannar, fortfarande i cykelfältet.

I de båda, cykelbana och cykelfält, råder olika trafikregler. Keolis, som är ett av de största bussbolagen i Stockholm, förstår inte det.

Skillnaden mellan cykelbana och cykelfält

När man cyklar ut från cykelbana till annan väg råder, precis som Keolis skriver, väjningsplikt – så vida det inte är skyltat annorlunda. Men det var ingen cykelbana inblandad här. Därför är svaret från Transportstyrelsen helt oväsentligt.

Ett cykelfält däremot är som vilken fil som helst. Alltså en vanlig körbana, men avsedd för ett speciellt trafikantslag – cykel. Om man så vill är det cyklisternas variant av de bussfiler som Stockholms bussförare får använda.

Det betyder här att det enda som händer trafikregelmässigt här är att bussföraren ger sig in i cykelfältet för att sedan när det upphör, stanna vid busshållplatsen.

Vilket innebär att trafikförordningens 3 kapitel, paragraf 43 blir tillämplig:

En förare får starta från vägkanten, byta körfält eller på annat sätt ändra fordonets placering i sidled endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra vägtrafikanter. Detsamma gäller när en förare stannar eller hastigt minskar farten.
En förare som uppmärksammar att någon annan förare avser att köra in i det körfält han eller hon färdas i skall anpassa hastigheten så att inkörningen underlättas.

Det är alltså bussförarens ansvar att se till att svängen in i cykelfältet (där bussen bara får befinna sig för att korsa den) sker på ett sådant sätt att cyklisten inte utsätts för fara (eller ens ”onödigt hinder”). I det närmaste tvärtemot vad Keolis skriver alltså.

Bussföraren utgör dessutom, skulle vi vilja tillägga, en betydligt större fara för cyklisten, än tvärtom.

Men för  att vara riktigt säkra frågade vi Transportstyrelsen vi också. Och skickade med videoklippet ovan. Det här är deras svar till oss:


Hela svaret

”Vad vi kan se på filmen så börjar resan på en cykelbana fram till första korsningen för att sedan övergå i en cykelpassage och därefter fortsätta i ett cykelfält.

Då blir det trafikförordningens 3:e kap, 43§ som gäller eftersom ett cykelfält är att anses som ett särskilt körfält.”

Ingen cykelbana, ingen väjningsplikt, bussförarens ansvar alltså.

Det här är riktigt allvarligt, att ett företag som bedriver yrkesmässig fordonstrafik med bussar inte behärskar trafikreglerna. Och vi har också varit med om det – här är till exempel Kungsträdgårdsgatan i september i höstas:

Det här, tror vi, är en effekt av det ensidiga fokus på cyklisters skyldigheter som råder. Vi har skrivit om trafikskolan som inte vet skillnaden på ”cykelpassager” och ”cykelöverfarter”. Vi har skrivit om Gävleskylten, om kampanjer som förenklar ner det till att ”för det mesta har cyklister väjningsplikt”, om när kommun och polis delar ut broschyrer med budskapet ”det är bäst att du väjer som cyklist för det är oftast ditt ansvar”. Och om Göteborgsposten som skriver att cyklister alltid har väjningsplikt.

Gp-har-fel2
GP har fel

Det leder till att även ett stort bussbolag som Keolis tror det.

När inte ens yrkestrafiken kan skillnaden på de olika regler som gäller för de olika vägtyper cyklister ska hantera även på mycket korta sträckor, så är det cyklisterna som betalar. Med sin säkerhet, i värsta fall med sina liv.

Därför är det dags att skriva om trafikförordningen. Behandla alla cykelvägar på samma sätt, som vilka andra vägar som helst. Inga specialregler.

EDIT: Keolis svarar på Twitter (och vi svarar Keolis):