Livsfarlig avspärrning på Katarinavägen

På Katarinavägen i Stockholm har det pågått ett vägarbete i något år nu, med avsmalnad väg i form av betongsuggor. Man cyklar bredvid bilar och SL-bussar på en väg som blir smalare och smalare:

KatarinavA--gen-sommar-3 Trångt om saligheten.

Dmitri som cyklar där oftare än Cyklistbloggen skriver så här om sträckan:

Några meter längre bort finns en smal sektion mellan ”heligdragen linje” och betongmur, där bussförare, lastbilsförare och bilförare ofta kör om cyklister precis vid den smalaste delen. Eftersom det är en lång uppförsbacke är cyklister här trötta och cyklar rätt långsamt. En stombuss kan lätt klämma en mot muren om man inte är vaken. Obehagligt är bara namnet.

![uRV4NMA (1)](https://www.cyuRV4NMA (1)Foto: Dmitri Fedortchenko, CC-BY

Jag cyklade där i mars förra året och jag håller med. Så här ser det ut (från 2:15 ungefär):

Sedan dess har det som Dmitri skriver blivit ännu lite otäckare eftersom de spärrat av mittlinjen längre ner för att förhindra att bilister gör en U-sväng där. Effekten blir att de istället gör det precis vid avsmalningen.

Fotgängarna däremot skyddas bakom betongsuggorna. Dmitri hörde av sig till kommunen och fick följande svar:

Vi försöker alltid se till att få en bra lösning för cyklister och gående, men avstängningsmaterial tar förstås också av det begränsade utrymmet. Det har helt enkelt inte funnits mer utrymme att spela med för att alla trafikantgrupper ska få plats.

Så här skriver Dmitri:

Jag är ingen ”Trafikingenjör” men jag kan nog komma på några sätt att lösa problemet:

  • smalna av gatan till ett körfält, reglera med skylt eller trafikljus, led cyklisterna utanför med betongskydd

Eller några billigare lösningar som ändå har stor effekt:

  • stor cykelsymbol mitt i körbanan för att ”tipsa” cyklisterna om att cykla centralt för att inte bli omkörda.
  • skylt ”omkörning förbjuden” med tillägstavla ”cykel får ej köras om”
  • måla cykelfält
  • omfördela utrymmet – gående behöver inte ha gångbana på båda sidorna om vägen, färre går på den högra sidan (i bild), sätt upp övergångsställen, bredda ”gångbanan” och låt cyklister cykla i den istället.

Men ”varning byggutfart”, det har man satt upp – plåt måste skyddas.

Vi vill tillägga att det också skulle gå att göra motorfordonsförarna uppmärksamma på att cyklisternas cykelfält är avspärrat och att de därför får samsas om utrymmet genom en sådan här skylt:

cykeltrafik

Eller en sådan här:

cykelledning

Där det finns vilja finns det lösningar. Eller vad tycker ni?