Jönköping hittar på egna övergångsställen

Det var länge sedan vi skrev om Jönköping – kommunen där NTF tidigare skyllt olyckor vid övergångsställen på fotgängarna. En kort repetition: En 17-årig flicka kördes på och NTFs representant Åke Qvarnström kommenterade:

– Skulden till det är zebralagen som kom 1998. Nu har gående fått för sig att de inte har några skyldigheter. Ett annat fenomen som påverkar är luvjackor och hörlurar som blivit vanligare. Även mobiltelefonerna gör att fotgängarna inte fokuserar på bilisterna.

Läs mer om bakgrunden här.

Tilläggas kan att när NTF själva gjorde en hastighetsmätning vid övergångsställena i Jönköping 2007 så visade det sig att var tredje bilist körde för fort, något också folk vittnat om vid tidigare olyckor. Men hey, det hindrade inte Åke Qvarnström från att vid ett senare tillfälle säga att ”Bilen har en stoppsträcka som är jättesvår att påverka” (Hint: ett bra början är att dra ner på farten). Och här kan man också passa på att lägga till att när försäkringsbolaget IF gjorde en undersökning i år så visade det sig att 39% av de svarande bilisterna inte visste vad zebralagen innebar.

Anyhoo, i linje med att allt är fotgängarnas fel så blev det logiska beslutet att börja ta bort övergångsställen. De är ju osäkra så då blir allt bättre om man tar bort dem, för då ser sig fotgängarna för. Och bilisterna slipper mecket med att tvingas stanna kan man tillägga.

Det är inte första gången samma logik används för att ta sig runt trafiklagstiftningen, tidigare har också både Sävjö och Mölndal gjort samma sak.

I stället har nu Jönköping hittat på ett alldeles eget övergångsställe. Eller ”gångpassage” som de kallar det. Så här ser det ut:

[555778_10153505760035487_19555778_10153505760035487_1922310370_nFoto: Marcus Wilhelmson/Facebook

Det ni ser är ”cykelöverfarten” och de nya markeringarna är de där vita vågorna till vänster i bild. Så här säger kommunens representanter till Sveriges Radio:

– Grundtanken med en upphöjd korsning, som den här, är att det inte finns några rättigheter varken för gående eller för bilister.

Och det är ju faktuellt sant. Det finns inga rättigheter i trafiken överhuvudtaget, det är inget nytt, det har det aldrig funnits, alldeles utan egenpåhittade gångpassager.

Men i och med ”gångpassagen” så skiftas skyldigheter. Tidigare var det bilisterna som hade skyldigheter – att lämna företräde vid övergångsställena. Nu läggs den skyldigheten i stället åter på, hepp!, fotgängarna.

Eftersom Jönköpings egen lösning inte har något stöd i lagen så är ”passagen” i praktiken bara vita stenar i vägbanan och då ska fotgängarna lämna företräde åt bilarna:

Samma regler gäller på en gångpassage som om du skulle korsa en gata var som helst. Som gående får du korsa körbanan om det inte innebär någon fara eller något hinder för fordonstrafiken. Du ska även passera tvärs över körbanan och utan onödigt dröjsmål.

Det gäller att inte vara hinder för fordonstrafiken. Så här tänker sig Jönköping att det ska fungera:

Som bilist saktar du in lite, dels har du en upphöjning vilket gör att man är lite försiktig med bilen dels skapar det en liten otrygghet om vad det är som gäller. Därmed sänker man farten och söker förhoppningsvis kontakt med den gående och de gående gör samma sak,

Hela poängen med den här övergångslösningen är alltså att eftersom alla känner sig osäkra så kommer alla trevande ta sig förbi övergången. Så här skrev IF om just osäkerhet och övergångsställen:

Många av olyckorna har uppstått i situationer av missförstånd och otydlighet mellan den oskyddade trafikanten och föraren av bilen.

Så, låt oss införa lite mer otydlighet.

Jo, jag tror att fotgängarna kommer trevande ta sig förbi eftersom de är just de oskyddade trafikanterna som riskerar livet. Och som plötsligt juridiskt faktiskt ska lämna företräde för bilisterna eftersom de kliver ut i en väg.

Men bilisterna? När det var glasklart vad som gällde, att de skulle sakta ner och lämna företräde, så fungerade det inte. Var tredje körde för fort. Och då las skulden på fotgängarna som ”inte trodde de hade några skyldigheter”.

Nu när det är oklart vad som gäller, då ska alltså på något magiskt sätt folk som kör bil där känna att nu däremot, nu är det dags att sakta ner och söka ögonkontakt. Eller hur, så funkar det ju i verkligheten.

Eller så är det enda som har hänt att zebralagen rundats och det blivit lite lättare att köra bil och lite svårare att gå. Inte minst för synskadade.      

Läs också vad cyklisterna tycker i Cykelstaden Jönköping på Facebook.