Ja, man kommer kunna gena i Vinsta

Ja, man kommer kunna gena i Vinsta

En av de vanligaste frågorna som vi fått in när vi skrivit om nya sträckningen i Vinsta, är om man kommer kunna skippa omvägarna och bara cykla på vägen istället. Det vill säga bland bilarna. Svaret kom från Trafikverket idag:

"Cirkulationsplatserna och Bergslagsvägen kommer inte att skyltas som motortrafikled. Bergslagsvägen kommer att skyltas som huvudled och ramperna kommer att märkas som motorväg."

Ingen motorled alltså, vilket innebär att det är helt okej att cykla där. Det är goda nyheter för vanecyklisterna, som kan ta genvägen direkt - blå väg på bilden nedan. Röd väg är alltså den officiella cykelvägen.

Blått = genväg Rött = cykelväg

Sen är väl frågan om det är optimalt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Men man får vad man planerar och bygger för.

Läs också övriga inlägg om Vinsta.