Längs Nynäsvägen finns två parallella vägar. Här finns i dag inga cykelvägar, utan som cyklist är man hänvisad till att cykla i vägbanan. Detta ska man nu ändra på och (som vi skrivit om tidigare) för tillfället bygger man både ett bullerplank och nya cykelbanor. Under byggnationen är vägarna ännu smalare än förut och som cyklist som måste cykla i vägbanan blir du lätt en stoppkloss för biltrafiken. Stressigt? Jotack.

Längs Nynäsvägen finns två parallella vägar. Här finns i dag inga cykelvägar, utan som cyklist är man hänvisad till att cykla i vägbanan. Detta ska man nu ändra på och (som vi skrivit om tidigare) för tillfället bygger man både ett bullerplank och nya cykelbanor. Under byggnationen är vägarna ännu smalare än förut och som cyklist som måste cykla i vägbanan blir du lätt en stoppkloss för biltrafiken. Stressigt? Jotack.

Det är en smula oroande att det ser ut så här. Är det en fingervisning om hur staden kommer att lösa resten av införandet av Cykelplanens infrastruktur? Har man över huvud taget tänkt på hur cyklisterna ska kunna färdas säkert medan man bygger ut cykelvägarna?

Så här ser det ut just nu. Nedan en film från morgonens passage på vägen.