Vi har ju skrivit en del om avsaknaden av vettiga cykelparkeringar i Stockholm (och förekomsten av i det närmaste science-fiction fina i Malmö).

Men det finns ”riktiga” cykelparkeringar i Stockholm!

Bilden ovan kommer från Stockholm Parkering och visar de låsta lådor man kan rulla in sin cykel i för säker parkering. Här hittar du Västgötagatans parkering och här ligger den i Åkeshov.  Jag vet inte så mycket mer om dem, är det någon av läsarna som har testat kanske? Kommentera gärna nedan!

Tipstack till Arne Bivrin.

Det för mig för osökt in på Cykelplan 2012. Vad säger den om cyklisters möjlighet till parkering och behov av vettiga cykelställ (läs mer om vad vi kan jämföra med i Sverige här, och vad vi tycker om vettiga cykeställ här)?

Inte jättemycket. Den hänvisar till en cykelparkeringshandbok från 2008. Med reservation för att det är magnifikt svårt att hitta rätt versioner på stockholm.se, så finns den här (pdf-länk). Den är vettig. Till exempel lyfter den fram att de flesta cyklister vill ha ställ där det lätt går att låsa fast cykeln i ramen (och alltså inte vara hänvisad till att låsa fast den bara i framhjulet, som ju lätt går att lossa). Den tar också upp behovet av långtidsparkering inomhus. Att offentliga inomhusparkeringar inte är så vanliga i Stockholm är till exempel den här posten ett exempel på, trots att det alltså lyftes fram redan för fyra år sedan.

Cykelplan 2012 nöjer sig, tack och lov, inte med målen som sattes redan 2008. De lyfter fram behovet att på nytt ta fram en cykelparkeringsplan, anpassad efter hur cyklingen ser ut nu. Cykelplanen skriver också att ett nytt garage ska byggas i Älvsjö och att Citybanan kommer få ”flera” (garage får man förmoda) i anslutning till Citybanans nya stationer. Det gör mig positivt förvånad. Senast jag såg något om cykling och citybanan var när media rapporterade att huvudstationen i city bara kommer få plats för 30 cyklar. Förhoppningsvis har det alltså ändrats, eller var felaktigt.

Vi har ju också skrivit en del om svårigheten för storstadsboende att ta hand om sina cyklar. Även det nämns i nya cykelplanen:

Anordningar för cykelpumpar, serviceverktyg och cykelkartor föreslås i cykelstationer som kan uppföras med jämna mellanrum längs med pendlingsstråken och erbjuda cyklisterna hjälp med vägvisning och service. Stationerna samordnas med befintliga och kommande platser för fasta mätstationer.

Och det låter ju bra. Men notera ordet ”föreslås” och ”kan”. Cykelplanen säger inget bestämt om det här. Och ska man då vara en gnällig cyklist sunt skeptisk kan man konstatera att behovet av inomhusgarage nämndes redan 2008 utan att något hänt, samtidigt som Malmö fått både servicestation och inomhusgarage sedan dess. I korthet kan planerna föreslå vad som helst, så länge som det inte finns en genomförandeplan och ett beslut spelar det väldigt liten roll.